För studenter på kursen Tema intervention - Fysiologi 4 (3 hp) kurskod 1FY022

Kursens syfte är att studenterna utifrån kunskaper i smärtfysiologi, som integrerats med kunskaper i fysioterapi, skall uppnå handlingsberedskap att i klinisk verksamhet möta människor med smärta, för både bedömning och behandling av sitt tillstånd. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Anna Feldreich

Kursansvarig

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Covid-19

KI har campusundervisning från och med den 30 augusti 2021. Teoretiska undervisningsmoment kan fortsatt komma att ges digitalt. Se ditt schema för att se vad som gäller för din kurs.

Undervisningen kommer att ske delvis på Campus och delvis på distans. Tentamen genomförs på Campus.

 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona: https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona

Kursmeddelanden

  • Kursen HT22 startar måndagen den 17 oktober, kl. 09:00-15:30.
  • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
  • Inloggning: Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Tentor

  • Ordinarie tentamen ges fredagen den 28 oktober, kl 09:00-12:00 i Skrivsalen på Solna Campus. Anmälan till tentan sker i Ladok!
  • Resttenta HT22 - kommer ges i december, mer info anslås inför kursstart.
    • Anmälan sker genom att maila karin.wrango@ki.se, glöm inte att ange vilken termin du läste kursen samt om du har rätt till stöd.
  • Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson till karin.wrango@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen HT22 mejlar du karin.wrango@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen.

Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se

Postadress: 

Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget mejlas till kursadministratören (karin.wrango@ki.se) vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd: https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering