För studenter på kursen Tema intervention - Fysiologi 4 (3 hp) kurskod 1FY022

Kursens syfte är att studenterna utifrån kunskaper i smärtfysiologi, som integrerats med kunskaper i fysioterapi, skall uppnå handlingsberedskap att i klinisk verksamhet möta människor med smärta, för både bedömning och behandling av sitt tillstånd. Kursen syftar även till att stimulera till ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt.

Kursplan

Smärta
Smärta Foto: N/A

Kursmeddelanden

Kursstart

  • Kursen VT24 startar måndagen den 4 mars, kl. 09:00-15:30, i Petrénsalen, på Campus Solna.
  • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen i Ladok.
  • Registreringen till kursen är öppen från en vecka före kursstart till två dagar efter kursstart.
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
  • Inloggning: Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Tentamen

  • Ordinarie tentamen ges fredagen den 15 mars, kl. 08:15-11:15 i Skrivsalen BZ, på Campus Solna.
  • Resttenta kommer att ges i augusti 2024 på Solna Campus.
  • Obs! Anmälan till tentorna sker i Ladok, senast 10 arbetsdagar före tentan. 
  • Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg till jolly.sandberg@ki.se, senast i samband med anmälan till tentan.

Omregistrering

  • Om du behöver bli omregistrerad på kursen HT23 mejlar du jolly.sandberg@ki.se, i god tid före kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Feldreich

Kursansvarig
Profile image

Jolly Sandberg

Kursadministratör

Kursanalys och kursvärdering

AF
Innehållsgranskare:
Jolly Sandberg
2024-02-08