För studenter på kursen Tema intervention - Fysioterapi 2 (15 hp) kurskod 1FY023

I kursen kommer du att lära dig grunder till fysioterapeutiska färdigheter avseende genomförandet av undersökningar och planering av interventioner anpassade för individers behov, baserade på evidens och beprövad erfarenhet.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24: Måndag den 18 mars. Föreläsning kl. 08:30 i S114, Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 23.

Om kursen

Kursen består av två moment. Moment 1 innehåller läraktiviteter och studieuppgifter i biomekaniskt och motoriskt lärande, styrke-, rörelse- och stabilitetsträning, somatosensorik, samt kondition och beteendeförändring. Moment 2 inkluderar undervisning om bemötande och kommunikation samt verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Schema

Schema VT24

Schemat kan komma att uppdateras eller ändras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Maria Lindström

Kursansvarig och examinator
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ML
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-03-04