För studenter på kursen Tema intervention - Fysioterapi 2 (15 hp) kurskod 1FY023

I kursen kommer du att lära dig grunder till fysioterapeutiska färdigheter avseende genomförandet av undersökningar och planering av interventioner anpassade för individers behov, baserade på evidens och beprövad erfarenhet.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT23: Måndag den 30 oktober 2023. Mer information kommer närmare kursstart.

Om kursen

Kursen består av två moment. Moment 1 innehåller läraktiviteter och studieuppgifter i biomekaniskt och motoriskt lärande, styrke-, rörelse- och stabilitetsträning, somatosensorik, samt kondition och beteendeförändring. Moment 2 inkluderar undervisning om bemötande och kommunikation samt verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Schema

Schema för HT23 publiceras ca två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att uppdateras eller ändras.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursutvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Maria Lindström

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ML
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-06-19