För studenter på kursen Tema intervention - Fysioterapi 2 (15 hp) kurskod 1FY023

I kursen kommer du att lära dig grunder till fysioterapeutiska färdigheter avseende genomförandet av undersökningar och planering av interventioner anpassade för individers behov, baserade på evidens och beprövad erfarenhet.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT22: Måndag den 31 oktober klockan 8:30.

Upprop är obligatoriskt och sker digitalt i Canvas. Introduktion av kursen ges via en presentation som finns i kursrummet på Canvas. Presentationen ger en överblick över kursens olika delar, undervisningsformer och examination

Om kursen

Kursen består av två moment. Moment 1 innehåller läraktiviteter och studieuppgifter i biomekaniskt och motoriskt lärande, styrke-, rörelse- och stabilitetsträning, somatosensorik, samt kondition och beteendeförändring. Moment 2 inkluderar undervisning om bemötande och kommunikation samt verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Schema

Schema HT22 

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursutvärdering.

Kontaktuppgifter

Maria Lindström

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.