För dig som är student på Psykologprogrammet Studera utomlands på andra sätt

Att åka som utbytesstudent till något av programmets partneruniversitet under termin 6, är det vanligaste sättet för psykologstudenter att plugga utomlands. För dig som är beredd att i större utsträckning själv organisera din utlandsvistelse, kan det finnas fler alternativ - som student på psykologprogrammet eller kanske på helt egen hand.

Göra del av psykologprogrammet utomlands

Psykologpraktik utomlands på T8 

Kursen Psykologpraktik (19,5 hp) på KI:s psykologprogram infaller på termin 8. Programmet har avtal med Region Stockholm om praktikplatser och dessa fördelas mellan studenterna utifrån ett särskilt system. 

Det händer att studenter vill göra praktik på andra platser än dem vi har avtal för. Det gäller framför allt inom arbetslivs- och organisationspsykologi. Psykologprogrammet har godkänt sådana praktikplatser, dock under förutsättning att kursplanen följs och att studentens handledare är legitimerad psykolog.

Det är tillåtet att hitta en praktikplats utomlands och göra psykologpraktiken där. Samma krav gäller som för praktikplatser i Sverige, inklusive kravet på att handledaren är legitimerad psykolog eller motsvarande. Om du praktiserar i minst två månader i ett programland inom Erasmus, kan du ansöka om praktikstipendium genom Erasmus+ för att delfinansiera dina kostnader.

Du som funderar på att göra psykologpraktiken utomlands, behöver börja planeringen för detta i mycket god tid och i nära kontakt med PINK:s ordförande, kursansvarig och examinator för praktikkursen (se kurswebben för kontaktuppgifter).

Global hälsa på valbar period T6

En av kurserna under den valbara perioden på termin 6 är kursen "Global Health" (7,5 hp). Kursen är programöverskridande, det vill säga att den kan läsas av studenter från flera av KI:s utbildningsprogram. Kursen startar i Sverige men innehåller vanligtvis två veckor i länder såsom Uganda, Tanzania, Vietnam eller Laos. Kursen är populär och alla som söker den får inte plats. Läs mer på kurswebben och på sidan Valbar period.

Skriva uppsats T6 eller T9/T10

Att skriva uppsats utomlands är något som våra studenter ofta frågar om. I första hand vill man kunna skriva den så kallade kandidatuppsatsen utomlands, det vill säga den uppsats som kan skrivas under den valbara perioden på termin 6. Då är det bra att veta följande:

  • Om du har blivit nominerad till utbyte vid ett av våra partneruniversitet, kan du välja en kurs i vetenskapligt projekt eller liknande inom värduniversitetets ordinarie utbud. Om kursen kan utgöra underlag för tillgodoräknade på valbar period när du kommer hem, får du de antal poäng på valbar period som kursen omfattat. Du kan dock inte räkna med att kunna tillgodoräkna dig poäng på psykologprogrammets kurs "Examensarbete i psykologi" (15 hp), och kan därmed inte ta ut någon kandidatexamen.
  • Du kan inte acceptera en nominering till ett partneruniversitet, välja kursen "Examensarbete i psykologi" (15 hp) vid KI:s psykologprogram, åka ner till partneruniversitetet för att läsa endast motsvarande 7,5 hp där och samtidigt skriva uppsatsen vid KI. Studenter som deltar i utbyte fullt ut (22,5 hp) vid våra partneruniversitet prioriteras, både vid nominering och inför utresa.

Eftersom handledaren för uppsatsen enligt psykologprogrammets regler ska vara 1) disputerad och 2) verksam vid Karolinska Institutet, är det i praktiken inte helt lätt att göra ditt examensarbete utomlands. Det kan dock gå att göra datainsamlingen och/ eller visst skrivande utomlands, så länge som du gör din uppsats inom ramen för den ordinarie kursen på KI. I alla lägen förutsätter detta

  • att du ska vara registrerad på din examensarbeteskurs på KI,
  • att din handledare är helt med på upplägget,
  • att kursens examinator har gett sitt godkännande, och
  • att det finns en skriftlig överenskommelse mellan KI och den institution eller inrättning som ska ta emot dig, eventuellt med en bihandledare.

KI:s internationella handläggare hjälper dig med försäkring. Om du jobbar med din uppsats i ett programland inom Erasmus+ under minst två månader, så kan du ansöka om praktikstipendium genom Erasmus+, för att delfinansiera dina kostnader. I övrigt ansvarar du själv för din resa. Kontaktuppgifter till handläggare av praktikstipendiet hittar du på sidan om stipendiet.

Praktisera på företag/ organisation/ lärosäte inom Erasmus+

Om du jobbar som praktikant i ett programland inom Erasmus+ under minst två månader, till exempel under sommaren, ett sabbatsår eller en period direkt efter termin 10, så kan du ansöka om praktikstipendium genom Erasmus+. Du kan inte tillgodoräkna dig denna praktik inom KI:s psykologprogram men får den inskriven som ett så kallat Diploma Supplement i ditt examensbevis, om du gör praktiken innan du tar ut examen.

Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats, du kan kontakta forskningsprojektet/ företaget/ organisationen/ lärosätet som du är intresserad av med en förfrågan, eller söka praktikplatser som annonseras ut på deras hemsida. Eventuellt kan någon av avdelningens forskare med internationella forskningsprojekt hjälpa till att förmedla kontakt till kollegor utomlands.

Åka utomlands på egen hand - "free mover"

Självklart kan du studera eller praktisera var du vill i världen utan att vara registrerad på psykologprogrammet eller tillhöra Karolinska Institutet. Då är det viktigt att du kontaktar vår studievägledare innan du reser, för information om vad som gäller kring studieuppehåll och återupptag.

Som "free mover" kontaktar du det universitet du är intresserad av och planerar dina studier i samarbete med dem. Du får själv stå för dina kostnader i form av till exempel ansöknings- och terminsavgifter. I mån av tid, hjälper PINK:s ordförande och programdirektor dig att välja kurser så att sannolikheten ökar för att du kan använda dina utlandsstudier som underlag för tillgodoräknande på till exempel valbar period när du kommer tillbaka till programmet. Du kan också få hjälp av den internationella handläggaren med vissa intyg.

Läs mer om att åka utomlands på egen hand på KI:s gemensamma webb.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-06-19