För dig som är student på Psykologprogrammet Valbar period

Under termin 6 på KI:s psykologprogram infaller en "valbar period" på 15 veckor (22,5 hp). Här kan du läsa mer om hur denna period är uppbyggd och vilka kurser som finns att välja på.

Syftet med valbar period

Psykologprogrammet består till nästan 100% av en viss uppsättning obligatoriska kurser som är lika för alla. Den valbara perioden på termin 6 finns till för att du ska kunna ge din psykologexamen en profil utifrån dina egna intresseområden. Dina studier under valbar period ska alltså ge dig kunskaper, färdigheter och/ eller förmågor som du inte får genom programmets obligatoriska kurser, men som ändå bedöms vara till nytta i din framtida verksamhet som psykolog. Innehållet i din valbara period ska vara något av följande:

  • kurser som du läser under ett utbyte och beviljas tillgodoräknande för
  • kurser om minst 7,5 hp, som du har läst eller läser på ett annat universitet och beviljas tillgodoräknande för
  • kurser som ingår i psykologprogrammets utbud av valbara kurser inför den aktuella terminen (se nedan).

Utbytesstudier på valbar period

Det finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier under valbar period. Observera att ansökan om detta ska göras redan under termin 4. Om det skulle uppstå problem med utbytet blir du placerad på programspecifika valbara kurser med platsgaranti.

Tillgodoräknande på valbar period

Det finns också möjlighet att söka tillgodoräknande på hela eller delar av valbar period, på grundval av tidigare studier som på relevant sätt breddar eller fördjupar dina studier på psykologprogrammet. För att vi ska kunna planera valbar period på ett rättvist sätt vill vi ha din ansökan om TG senast samma datum som ansökan till valbara kurser ska vara inne (se längre ner på denna sida).

Valbara kurser på psykologprogrammet

Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara kurser som erbjuds studenter även på andra program vid KI. Om du - som de allra flesta av våra studenter - följer programmets vanliga planering och läser hela den valbara perioden vid KI, ska minst 7,5 hp av periodens totala 22,5 hp utgöras av programspecifika valbara kurser.

Platsgaranti och inte

Platsgaranti gäller för samtliga programspecifika kurser, förutsatt att tillräckligt många studenter har sökt en kurs, eftersom den annars ställs in. Några undantag finns: kursen "Examensarbete i psykologi" (15 hp) ställs inte in oavsett antal sökande studenter. Kursen "Klinisk forensisk psykologi" har begränsat antal platser. Även för de programöverskridande kurserna finns vissa platsbegränsningar, det är därför viktigt att du i din ansökan uppger reservalternativ. Kontakta ansvarig administratör för valbar period för aktuell information, se Kontaktuppgifter.

Kombinera kurser tidsmässigt

Det är ditt ansvar att tidsmässigt se över hur du kan koordinera dina studier utifrån vilka valbara kurser (såväl första- som andra- och tredjehandsval) du ansöker till. Du kan till exempel inte kombinera två kurser som båda går på helfart under samma period. Se kurswebb för respektive kurs för information om hur kursen är upplagd, tidigare scheman etc.

Kursutbud programspecifika valbara kurser, VT24*

2PS041 Hälsobeteende i en hållbar värld 7,5 hp

2PS015 Klinisk forensisk psykologi 7,5 hp

2PS038 Alkohol- och drogberoende - diagnostik och behandling ur ett bio-psykologiskt perspektiv 7,5 hp

2PS024 Fördjupning i psykologi 7,5 hp

2PS013 Examensarbete i psykologi 15 hp

2PS045 Funktionsnedsättningens psykologi 7,5 hp

2PS051 Påträngande tankar och repetitiva beteenden 7,5 hp

2PS037 Emotionsreglering: från teori till praktik 7,5 hp

Kursutbud programöverskridande valbara kurser, VT24*

2XX077 Mindfulnessbaserad stresshantering 7,5 hp

2XX066 Global hälsa 7,5 hp

 

* Presenterat kursutbud gäller med reservation för att kurser kan komma att ställas in till exempel vid för få sökande.
 

Ansökan till valbara kurser

Sista ansökningsdag för kurser på valbar period VT25 är 13 oktober 2024. 

Besked om plats på valbara kurser ges i månadsskiftet november/ december. Det är inte möjligt att byta kurs när ansökningsblanketten lämnats in.

Ansökningsblankett VT25

Undertecknad (!) ansökan scannar/ fotar och mailar du till ansvarig administratör för valbar period, se Kontaktuppgifter. Du kan också lägga din ansökan i den vita brevlådan på Nobels väg 9 eller skicka den per post. Märk då kuvertet "Valbar period".

ÅB
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-06-11