För dig som är student på Psykologprogrammet Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och ansvarsområden för oss som arbetar med psykologprogrammet på Karolinska Institutet - välkommen att höra av dig!

Avdelningen för psykologi vid CNS

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Avdelningen för psykologi
Nobels väg 9
171 65 Solna

Det går också bra att lämna post till avdelningens personal i den vita brevlådan precis utanför dörren på våning 3.

På KI:s centrala webb finns kartor över KI:s Campusområden. På Google maps heter vi Avdelningen för psykologi, CNS.

Programdirektor (PD), ordf programråd

Åsa Eriksson, leg. psykolog, adjunkt
asa.eriksson@ki.se, 08 524 824 67

 • Övergripande ansvar för det löpande arbetet på programmet inkl.
 • Kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser

Studierektor

Erik Andersson, leg. psykolog, docent
erik.m.andersson@ki.se, 070 302 63 19

 • Övergripande ansvar för avdelningens kurser

Examinator

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb, länkar finns på sidorna Programöversikt (obligatoriska kurser) och Valbar period (valbara kurser). 

 • Betyg på kurs
 • Anpassning för dig med funktionsvariation
 • Frånvaro från obligatoriska undervisningsmoment
 • Avstämning inför examination på ej aktuell kursplan

Kursansvarig lärare (ibland samma som examinator)

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb, länkar finns på sidorna Programöversikt (obligatoriska kurser) och Valbar period (valbara kurser). 

 • Ansvar för kursens upplägg och genomförande
 • Fördelning av handledaruppdrag
 • Avstämning inför kursdeltagande med senare kull (examensarbete, VFU-tillfälle)

Kursadministratör

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb, länkar finns på sidorna Programöversikt (obligatoriska kurser) och Valbar period (valbara kurser).

 • Kursschema
 • Lokaler
 • Ordinarie tentatillfälle (ingen anmälan)
 • Ansökan om TG på kurs

Administration gällande utlämning av tentor (alla kurser), valbar period respektive VIL/VFU

Rosanne Häggman, utbildningsadministratör
rosanne.haggman@ki.se, 08 524 824 68

 • JoBSH
 • eTjänstekort
 • Utlämning av tentor
 • Tentamenskoordinering

Elin Uddenstig, utbildningsadministratör
elin.uddenstig@ki.se, 08 524 824 24

 • Valbar period
 • Valbara kurser

Camilla Norin, chef utbildningsadministration
camilla.norin@ki.se, 08 524 824 41

 • VFU/VIL-placeringar
 • Hälsointyg

Ordförande PINK

Janina Seubert, senior forskare
janina.seubert@ki.se, 08 524 824 71, 073 712 13 80

 • Kursval inför utbytesstudier
 • Synpunkter och idéer kring avtal med partneruniversitet

Övriga medverkande institutioner och lärosäten

För generella kontaktuppgifter till andra institutioner och lärosäten som deltar i undervisningen på psykologprogrammet, se sidan Programmets organisation.

Internationell handläggare

Magdalena Palmquist
magdalena.palmqvist@ki.se (obs! mailadress med v istället för u), 08 524 864 71

 • Ansökan om nominering för utbytesplats
 • Ansökan till partneruniversitet (efter nominering)
 • Övriga administrativa frågor kring utbytesstudier

Utbildningskansli CNS

Övergripande utbildningsfrågor hanteras vid ett utbildningskansli med placering på CNS centrala administration, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset i Solna. Där finns bland annat GUA, en programstudievägledare och en programhandläggare. 

Eftersom vi jobbar delvis på distans ber vi dig att boka en tid om du vill träffa oss på kontoret, så att vi säkert är på plats.

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset, hiss 1, plan 5
171 77 Stockholm

Programstudievägledare för bland annat psykologprogrammet

Mirkka Määttä Pescador
studievagledare@cns.ki.se, 08 524 864 33

 • Personlig vägledning om utbildningen och studierna
 • Information om utbildningen till både antagna och presumtiva studenter
 • Studieuppehåll och återupptag av studier
 • Hjälp med studieplanering
 • Dispensärenden för tillträde till högre termin
 • Information om studievanor, studiesociala frågor och studieteknik

Obs! att studievägledaren har tystnadsplikt.
Se även KI:s samlade information om stödfunktioner som hjälper dig genom studierna!

Programhandläggare för bland annat psykologprogrammet

Åsa Borglund
asa.borglund@ki.se, 08 524 861 43

 • Ansökan om tillgodoräknande på valbar period
 • Ansökan om tillgodoräknande på del av program
 • Finansiering introduktions- och avslutningsaktiviteter
 • Arvoden studentrepresentanter i UN CNS
 • Ersättningar till tillfälligt anställda studenter
 • Protokoll från programrådet och UN CNS
 • Reservantagning
 • Antagning senare del av program (tillämpas inte)

Ledamöter i PINK, programråd och utbildningsnämnd (UN)

På sidan Programmets organisation hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöter i psykologprogrammets programråd och UN CNS.

På sidan Utlandsstudier hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöter i PINK, psykologprogrammets internationella kommitté.

ÅB
Innehållsgranskare:
Rosanne Häggman
2024-05-21