För studenter på kursen Vetenskaplig metod (4,5 hp) kurskod 2BM030

Kursen ger fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder och forskningsetik, systematisk litteratursökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Dessa kunskaper förbereder studenten för det kommande egna examensarbetet. På den här sidan hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT24

Kursen ges första gången vårterminen 2024. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart. 

Se kursvärdering och kursanslys nedan från föregående kurs Vetenskaplig metod (3 hp).

 

Schema - föregående termin

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Michael Wells

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
MW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-09-04