Studenthälsans kurser och grupper

Vi erbjuder grupper och kurser med olika teman för dig som är student, där utbudet kan variera varje termin. Varje grupp eller kurs består av ett antal träffar, där vi ses runt fyra–åtta gånger. Tänk på att du kan endast kan anmäla dig till en grupp per termin.

Anmäl dig till vår kurs för att få hjälp med stresshantering. Foto: Pixabay CC0

ACT - Kurs i stresshantering (fulltecknad)

I vår kurs ACT – Hantera stress och främja hälsa får du lära dig att hantera den stress som är oundviklig i det dagliga livet - inte minst som student. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Kursen brukar hållas för 12–15 deltagare.

Den baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance Commitment Therapy”. Forskning från både Sverige och England visar att detta är en effektiv metod för att minska stress för vuxna och ungdomar.

Kursledare: Caroline Westerberg Hake, psykiatrisjuksköterska och Marie Åkerman, psykiatrisjuksköterska.

I kursen arbetar med frågorna:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.

Vi lär oss även undersöka strategier och möjligheter för att konkret börja ta steg i riktning mot de liv vi vill leva. Gör ett hälsotest för att se hur din stressnivå är just nu.

Anmälan och kursdatum

Datum för vårterminens kurs: 8/3, 15/3, 22/3, 29/3 kl. 16-19

Plats: Online via Zoom.

Anmälan: Kursen är nu fulltecknad och anmälan är stängd.

 

Förelsäningssal med studenter och professor som föreläser.
Delta i vår ”Våga tala”-grupp och öva på att prata inför en grupp. Foto: Erik Flyg.

"Våga tala"-grupp

Tycker du att det är jobbigt med muntliga redovisningar eller att ta ordet under gruppdiskussioner? Delta i vår ”Våga tala”-grupp och öva på att prata inför grupp i ett tryggt sammanhang.

Kursen innehåller teoretiska moment samtidigt som vi tränar på att prata inför gruppen, både spontant och förberett. Antal deltagare kommer vara cirka 10 personer.

Gruppledare: Hannes Claesson, leg. Psykoterapeut och Ann-Louise Ebérus, kurator.

Anmälan och kursdatum

Datum för vårterminen 2022 (fyra tillfällen) kl. 16:00 - 19:30

--OBS nya datum--

  • 15 mars
  • 22 mars
  • 29 mars
  • 5 april

Plats: Campus Flemingsberg

Länk för anmälan

S
Studentkommuni…
2022-02-23
Julia Nemirovski