Skräddarsydd uppdragsutbildning för yrkesverksamma

KI uppdragsutbildning skräddarsyr regelbundet utbildningar åt yrkesverksamma. Vi är ett kvalitativt stöd till dig som arbetsgivare när du har specifika behov för din personal inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med dig skräddarsyr vi ett kursupplägg som utformas för att helt passa din organisations behov.

Människor i undervisning
Foto: Campusfotografen

Kunskap baserad på de senaste forskningsrönen

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Du kan samtidigt vara säker på att våra kursledare är erfarna och goda pedagoger.

Utgår från din organisations behov

En skräddarsydd uppdragsutbildning utgår från de behov din personal och organisation har. Kurserna kan omfatta enstaka seminarier såväl som längre kurser. Kurserna kan ofta – om så önskas – ge akademiska poäng. Utbildningen kan ske på KI, på din arbetsplats eller på annan lämplig plats. Kurserna kan även ges helt eller delvis på distans. Du som arbetsgivare bestämmer vilka i personalen som ska delta i uppdragsutbildningen.

Så här går du tillväga

  1. Utforska vårt utbud. Här kan du se aktuellt utbud av våra öppna kurser så får du en uppfattning om inom vilka områden vi kan anpassa och skräddarsy utbildningar som är relevanta för din organisations utmaningar. Nyfiken på hur en skräddarsydd kurs kan se ut? Läs här om en utbildning som togs fram om våld i nära relationer på uppdrag av Stockholms stad. Du kan även läsa vad våra tidigare deltagare har sagt om våra utbildningar
  2. Ta kontakt med oss för att diskutera era behov och önskemål. Tillsammans med enhetschefen eller projektledare på KI Uppdragsutbildning diskuterar vi din organisations behov. Vi på KI Uppdragsbildning samordnar sedan utbildningens genomförande tillsammans med relevant institution vid KI.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Profile image

Jan Petersson

Enhetschef
Michelle Azorbo
2023-11-14