Kursdeltagare berättar

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare? Möt deltagare på våra uppdragsutbildningar och läs deras omdömen.

Sara Stormoen
Sara Stormoen

Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer, 15 hp

"Jag skulle absolut rekommendera denna uppdragsutbildning för alla som möter patienter med kognitiv sjukdom i sitt dagliga arbete – oavsett skede av sjukdomsförlopp eller typ av tjänstgöring. Kursen breddar perspektiv, stimulerar till samverkan, erbjuder fördjupning av teoretiska kunskaper och kan därtill verka positivt för multiprofessionell diskussion på nationell nivå."

Sara Stormoen, Med dr., logoped, Karolinska Universitetssjukhuset

Hela Sara omdöme. 

Annika Björk
Annika Björk. Foto: Privat.

ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 7,5 hp

"Jag har fått nya konkreta redskap för att kunna identifiera olika beteenden hos patienter och för att göra patienterna mer medvetna om dessa beteenden. Det handlar inte om nya övningar utan det handlar istället om ett nytt förhållningssätt till de verktyg jag redan har. "

Annika Björk, fysioterapeut, PBM Globen

Hela Annikas omdöme om ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

 

Jennie Olsson, deltagare i uppdragsutbildningen Diabetes i primärvården.
Jennie Olsson. Foto: Privat.

Diabetes i primärvården, 7,5 hp

"Jag hade hört mycket gott om Diabetes i primärvården på Karolinska Institutet. Upplägget passade oss och kostnaden var rimlig. Vi valde erbjuda utbildningen till tre sjuksköterskor på vårdcentralen. Efter genomgången utbildning känner jag att den var värd varenda krona!"

Jennie Olsson, vårdenhetschef, Norrahammars vårdcentral

Fler referenser från "Diabetes i primärvården".

 

Bengt J Englund
Bengt J Englund. Foto: Privat.

Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp

"Jag har redan fått användning för kursen i mitt dagliga arbete och kommer att ha användning för kunskaperna framöver. Jag kommer att göra en utökad bedömning på mina patienter. Vid behov kommer jag även komplettera med fler fundusfoto/öga."

Bengt J Englund, leg. optiker/optometrist på Eyecare, Malmö

Hela Bengts omdöme.

Anna Holmberg, kursdeltagare i Koordinering av rehabprocessen
Anna Holmberg. Foto: Kristoffer Mörtsjö.

Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp

"Jag har fått en fördjupad kunskap och jag har även fått bekräftat att jag redan nu jobbar i rätt riktning. Jag använder kunskaperna dagligen i mitt arbete." 

Anna Holmberg, beteendevetare/rehabcoach, Manpower Hälsopartner AB

Mer om "Koordinering av rehabprocessen".

 

Therese Norberg, kursdeltagare i Oftalmologi för sjuksköterskor
Therese Norberg. Foto: Ulla Finati.

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp

"En fantastisk och nyttig utbildning! Jag rekommenderar den till sjuksköterskor som arbetar med ögonsjukvård." 

Therese Norberg, sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrbottens läns landsting

Hela vårt kursutbud för sjuksköterskor.

Lisa Malmgren, kursdeltagare i Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar
Lisa Malmgren. Foto: Ulla Finati.

Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar, 7,5 hp

"Jag känner mig säkrare i mina bedömningar och jag har fått en djupare kunskap som jag har med mig i mötet med patienterna."

Lisa Malmgren, sjuksköterska, Öron- näs- och halsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad

Hela vårt kursutbud för sjuksköterskor. 

Dag Salaj, graduate from Master's Courses in Dementia Care for Physicians
Dag Salaj. Foto: Erik Cronberg.

Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

"Jag ville lära mig mer och få en kunskapsbas för att kunna påverka vården i rätt riktning. Jag rekommenderar utbildningen till läkare, oavsett specialitet, som har intresse för demenssjukdomar och viljan att vara med och utveckla demensvården." 

Dag Salaj, chefsläkare, Medicinskt ledningsansvarig på Capio AO Äldre och Mobil vård

Mer om "Magistern i demensvård för läkare".

 

Louise Chesta
Louise Chesta. Foto: Ulla Finati.

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik, 7,5 hp

"Jag har fått många verktyg för att förstå varför samtal blir som de blir och för att kunna kringgå en del av de hinder man stöter på i sitt kliniska arbete."

Louise Chesta, läkare i psykiatri på Psykiatri Sydväst

Fler referenser från "Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik".

Nanna Nielsen. Foto: Ulla Finati
Nanna Nielsen. Foto: Ulla Finati.

Neurosjukvård, 15 hp

"Jag har fått lära mig mer om andra neurologiska sjukdomar än dem jag vanligtvis stöter på. Men jag har även fått fördjupa mig i det jag redan hade kunskaper om."

Nanna Nielsen, sjuksköterska på NKS Team Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Hela kursutbud för sjuksköterskor. 

Carina Björö
Carina Björö. Foto: N/A

Sjukskrivning i praktiken

"Jag kommer få en snabbare arbetsprocess och kan lättare kartlägga vidare åtgärder genom kunskaperna kursen förmedlat." 

Carina Björö, koordinator/arbetsterapeut, Socialkontoret, Strängnäs kommun

Hela Carinas omdöme.

 

Anna Hollander, deltagare på uppdragsutbildningen Yoga som kompletterande behandling
Anna Hollander. Foto: Privat.

Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

"Jag har redan börjat med lite förebyggande träning för personalen. Jag kommer ta med mig mina nya kunskaper in i klasserna på olika vis för bättre psykisk och fysisk hälsa samt förebyggande träning."

Anna Hollander, idrottslärare på Nösnäsgymnasiet, Stenungsund 

Hela Annas omdöme. 

 

Vi kvalitetsutvärderar alla våra kurser

Har du några frågor eller vill ge oss dina synpunkter är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Michelle Azorbo
2022-06-14