Skip to main content

Kursdeltagare berättar

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare? Möt deltagare på våra uppdragsutbildningar och läs deras omdömen.

Therese Norberg, kursdeltagare i Oftalmologi för sjuksköterskor
Therese Norberg. Photo: Ulla Finati Foto: Ulla Finati

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60hp

"En fantastisk och nyttig utbildning! Jag rekommenderar den till sjuksköterskor som arbetar med ögonsjukvård." 

Therese Norberg, sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrbottens läns landsting

Vårt kursutbud för sjuksköterskor hittar du här.

 

Lisa Malmgren, kursdeltagare i Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar
Lisa Malmgren. Photo: Ulla Finati Foto: Ulla Finati

Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar, 7,5 hp

"Jag känner mig säkrare i mina bedömningar och jag har fått en djupare kunskap som jag har med mig i mötet med patienterna."

Lisa Malmgren, sjuksköterska, Öron- näs- och halsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad

Vårt kursutbud för sjuksköterskor hittar du här. 

 

Anna Holmberg, kursdeltagare i Koordinering av rehabprocessen
Anna Holmberg. Photo: Kristoffer Mörtsjö Foto: Kristoffer Mörtsjö

Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp

"Jag har fått en fördjupad kunskap och jag har även fått bekräftat att jag redan nu jobbar i rätt riktning. Jag använder kunskaperna dagligen i mitt arbete." 

Anna Holmberg, beteendevetare/rehabcoach, Manpower Hälsopartner AB

Läs mer om Koordinering av rehabprocessen här.

 

Dag Salaj, graduate from Master's Courses in Dementia Care for Physicians
Dag Salaj Foto: Not known

Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

"Jag ville lära mig mer och få en kunskapsbas för att kunna påverka vården i rätt riktning. Jag rekommenderar utbildningen till läkare, oavsett specialitet, som har intresse för demenssjukdomar och viljan att vara med och utveckla demensvården." 

Dag Salaj, chefsläkare, Medicinskt ledningsansvarig på Capio AO Äldre och Mobil vård

Du kan läsa mer om Magistern i demensvård för läkare här.

 

Louise Chesta
Louise Chesta. Foto: Ulla Finati Foto: Ulla Finati

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik, 7,5hp

"Jag har fått många verktyg för att förstå varför samtal blir som de blir och för att kunna kringgå en del av de hinder man stöter på i sitt kliniska arbete."

Louise Chesta, läkare i psykiatri på Psykiatri Sydväst

Du kan läsa mer läsa fler referenser från "Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik" här.

Agnes Bratt, kursdeltagare i Översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare
Agnes Bratt. Photo: Michelle Azorbo Foto: Michelle Azorbo

Översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare

"Ett seriöst upplägg och föreläsningar från kliniskt verksamma ger kursen djup och förankring." 

Agnes Bratt, ST-läkare, Mora lasarett, Landstinget Dalarna

Vårt kursutbud för läkare hittar du här.

 

Nanna Nielsen. Foto: Ulla Finati
Nanna Nielsen. Foto: Ulla Finati Foto: Ulla Finati

Neurosjukvård, 15 hp

"Jag har fått lära mig mer om andra neurologiska sjukdomar än dem jag vanligtvis stöter på. Men jag har även fått fördjupa mig i det jag redan hade kunskaper om."

Nanna Nielsen, sjuksköterska på NKS Team Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Vårt kursutbud för sjuksköterskor hittar du här. 

Vi kvalitetsutvärderar alla våra kurser

Har du några frågor eller vill ge oss dina synpunkter är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss.