Skip to main content

Kursdeltagare berättar

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare? Möt deltagare på våra uppdragsutbildningar och läs deras omdömen.

Fantastiska föreläsare – så duktiga och inspirerande

Fantastiska föreläsare – så duktiga och inspirerande

"En fantastiskt rolig och spännande utbildning"

Kursledare Agneta Rydberg (längst ned till höger) tillsammans med deltagare i kursen Barnoftalmologi och ortoptik

Att få kunskap om saker som berör ens arbete gör det roligare ute i verksamheten

Att få kunskap om saker som berör ens arbete gör det roligare ute i verksamheten

"En kurs som ger bred kunskap om det som rör mammografiverksamheten"

"En värdefull kurs för oss som arbetar med mammografi"

Deltagare i kursen Radiologisk Bröstdiagnostik.

Ett seriöst upplägg och föreläsningar från kliniskt verksamma ger kursen djup och förankring

Ett seriöst upplägg och föreläsningar från kliniskt verksamma ger kursen djup och förankring

Agnes Bratt, ST-läkare (Mora lasarett, Landstinget Dalarna) om kursen

Översiktskurs i endokrina folksjukdomar för ST-läkare

En fantastisk och nyttig utbildning!

En fantastisk och nyttig utbildning!

"Jag rekommenderar den till sjuksköterskor som arbetar med ögonsjukvård"

Therese Norberg, sjuksköterska (Ögonkliniken, Norrbottens läns landsting) om kursen

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60hp

Jag känner mig säkrare i mina bedömningar

Jag känner mig säkrare i mina bedömningar

"Jag känner mig säkrare i mina bedömningar och jag har fått en djupare kunskap som jag har med mig i mötet med patienterna"

Lisa Malmgren, sjuksköterska (Öron- näs- och halsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad) har gått kursen Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar (7,5 hp)

Jag har fått en fördjupad kunskap och jag har även fått bekräftat att jag redan nu jobbar i rätt riktning

Jag har fått en fördjupad kunskap och jag har även fått bekräftat att jag redan nu jobbar i rätt riktning

"Jag använder kunskaperna dagligen i mitt arbete som beteendevetare/ rehabcoach"

Anna Holmberg, beteendevetare/rehabcoach (Manpower Hälsopartner AB) berättar om sina erfarenheter av kursen Koordinering av rehabprocessen (7,5 hp)

Jag ville lära mig mer och få en kunskapsbas för att kunna påverka vården i rätt riktning

Jag ville lära mig mer och få en kunskapsbas för att kunna påverka vården i rätt riktning

"Jag rekommenderar utbildningen till läkare, oavsett specialitet, som har intresse för demenssjukdomar och viljan att vara med och utveckla demensvården"

Dag Salaj, chefsläkare (Capio Geriatrik Dalen), rekommenderar andra att också gå Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

Det är givande att få ta del av forskares studier och slutsatser

Det är givande att få ta del av forskares studier och slutsatser

"Det ger perspektiv från olika håll och öppnar upp för nya tankebanor"

Gabriella Svanberg, psykolog, (Leg. Psykolog Gabriella Svanberg AB) uppskattade att delta i NPF-dagarna

Jag har fått nya kunskaper som jag kan ta med mig i mitt nya arbete som kontaktsjuksköterska!

Jag har fått nya kunskaper som jag kan ta med mig i mitt nya arbete som kontaktsjuksköterska!

Jenny Karlsson, sjuksköterska (Gastrocentrum Huddinge) om kursen  Kontaktsjuksköterskan i cancervård 7,5 hp

Vi kvalitetsutvärderar alla våra kurser

Har du några frågor eller vill ge oss dina synpunkter är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Du hittar våra kontaktuppgifter här.