Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Sjukskrivning i praktiken (start varje dag) 2022 1 800 kr Svenska Webbaserad kurs, ca 3 timmar. Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska…
Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram Svenska Psyk E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av…
Logopediska insatser vid trakeostomi HT22 7.5 hp 6 900 kr Svenska Kursen är inriktad mot logopedisk bedömning och intervention hos trakeostomerade (+/- ventilatorbehandlade) patienter, med fokus på intensivvårdade…
Oftalmologi för sjuksköterskor HT22 60 hp 110 000 kr Svenska Ögon Kursen vänder sig till sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård. Ögonsjukvården är tekniskt avancerad med mycket specialapparatur som skiljer sig…
Medicinsk strålningsfysik och strålsäkerhet inom diagnostisk radiologi för ST-läkare HT22 4 000 kr Svenska Medicin, Röntgen Denna kurs ger dig som ST-läkare kunskaper som uppfyller kunskapskrav inför specialistexamen i radiologi. Kursen är flexibel och utformad så att du…
Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering HT22 4.5 hp 13 000 kr Svenska Bäckenbotten Denna interprofessionella utbildning är unik i sitt slag. Kursen är på avancerad nivå och har bäckenbotten och bäckenbottendysfunktion i fokus.…
Omvårdnad inom hematologisk vård HT22 7.5 hp 14 000 kr Svenska Omvårdnad Den här kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska som vill fördjupa dina kunskaper i att ta hand om patienter med komplexa omvårdnadsbehov inom…
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi HT22 45 hp 139 000 kr Svenska Psykiatri, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du…
Neurosjukvård HT22/VT23 15 hp 15 000 kr Svenska Neurologi, Omvårdnad   Neurosjukvård är en specialitet i ständig utveckling som omfattar många sjukdomar och stora patientgrupper. De senaste årens medicinska framsteg…
Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen HT22 7.5 hp 14 500 kr Svenska Företagshälsovård, Försäkringsmedicin, Rehabiliteringsmedicin, Övriga ämnesområden Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din funktion på t.ex. en…
Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård HT22-VT23 15 hp 20 000 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Omvårdnad Denna kurs ger specialistutbildade sjuksköterskor en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad, och kunskaper i hur man ska leda och…
Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik HT22 15 hp 28 000 kr Svenska Allmänmedicin, Fysioterapi, Röntgen Karolinska Institutet erbjuder denna utbildning för dig som behöver fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Syftet med utbildningen är att…
Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri HT22 70 hp 240 000 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk…
Diagnostisk optometri HT22 45 hp 85 000 kr Svenska Ögon En kurs för legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet. Omfattar sex moment, exempelvis okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik…
Gastroonkologisk vård och omvårdnad HT22 7.5 hp 16 000 kr Svenska Gastroenterologi, Omvårdnad, Onkologi Fördjupa dina omvårdnadskunskaper om patienter med cancer i mag- och tarmkanalen som behöver medicinsk och/eller kirurgisk vård och behandling. Det…
Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik HT22 7.5 hp 20 000 kr Svenska Omvårdnad, Ögon Kursen vänder sig till dig som är ögonsjuksköterska, sjuksköterska med erfarenhet av oftalmologi, ST-läkare verksam inom oftalmologi, ögonläkare,…
Kognitiv beteendeterapi vid trauma HT22 7.5 hp 15 900 kr Svenska Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är…
Kunskapsprov för tandläkare, teoretisk del, 6 september 2022 Svenska Anmälan till det teoretiska Kunskapsprovet för tandläkare utbildade utanför EU/EES september 2022 (datum planeras) stänger den 10 augusti kl. 09.00.…
Beroendetillstånd HT22 12 hp 19 900 kr Svenska Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
Compassionfokuserad terapi HT22 7.5 hp 32 000 kr Svenska Psykiatri, Psykoterapi Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien.…
Barn och trauma HT22 7.5 hp 17 700 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Bemötande Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga…
Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende HT22 17 800 kr Svenska KBT, Psykologi, Psykoterapi Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande kognitiv…
Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar HT22 7.5 hp 16 500 kr Svenska Omvårdnad, Öron-näsa-hals Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kan tillsammans erbjuda en, i Sverige, unik utbildning inom öron-, näs- och halsområdet.…
Diabetes i primärvården - fördjupning HT22 7.5 hp 17 000 kr Svenska Diabetes, Dialys, Endokrinologi Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i…
Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1 HT22 3 hp 6 900 kr Svenska Bemötande Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är…