Att arbeta i grupp

Mycket av det arbete som bedrivs inom akademin på universitetet görs i grupp. Forskargrupper undersöker ett visst fenomen, lärarkollegier tar fram kursupplägg och studenter förväntas lära sig i grupp av och med varandra. Grupparbete är stort för den som studerar på ett universitet!

Grupparbete är stort för den som studerar på ett universitet! Grupparbete är också svårt och vi är rätt många som har tidigare erfarenheter av att arbeta i grupp som inte varit direkt lyckosamma. En anledning kan vara att vi aldrig riktigt fått lära oss vad det innebär att samarbeta, en annan kan vara att det känns som en motsättning att arbeta tillsammans när allt ska bedömas individuellt.

Vad och hur – analysera uppgiften

I allt grupparbete, eller egentligen för allt man gör, är det bra att starta med att besvara frågorna vad är det vi ska göra och hur ska vi göra det. Det som är självklart för en person i gruppen är kanske inte alls självklart för en annan. Rådet är att avsätta rejält med tid för att analysera uppgiften tillsammans, så att ni får en gemensam förståelse för vad det är ni ska göra det och kan ta fram en plan för hur ni ska göra det.

Läs instruktionen noga. Ett sätt kan vara att ringa in alla verb i instruktionen, eftersom de berättar vad ni ska göra. Typiska verb i uppgifter inom högskolan är [här borde jag kanske undersöka först hur det ser ut på våra program] … Därefter stryker ni under alla nyckelord. Nyckelorden berättar om ämnet. Läs sedan lärandemålen i kursplanen och betygskriterierna.

  • Hur kommunicera
  • Mötestider?
  • Kontrakt (inklusive hantera problem)

Vem gör vad och till när – planera uppgiften

Det finns många roller man kan anta i ett grupparbete. Många av er känner säkert igen rollen ”jag gör allt medan andra åker snålskjuts”, och lika många kanske ”jag låter de andra bestämma så kommer vi framåt fortare” [fast det är ju inte roller egentligen utan snarare attityder]

Exempel:

  • Gruppmedlemmen (alla): lyssnar, delar med sig och väntar på sin tur
  • Rapporteraren: som visar och berättar vad gruppen gjort
  • Samlaren: samlar ihop och hämtar material
  • Sekreteraren: skriver
  • Ordförande: driver gruppen framåt, ser till att man slutför uppgiften och ser till att alla kommer till tals

Schemalägg ert arbete!

Studenter studerar olika organ på en övingsdocka Foto: Anders Norderman

Från Coursera Learning how to learn:

>> Har det funnits några speciella tekniker du har förvärvat över 

åren som hjälper dig att fokusera, lära dig eller skapa mer effektivt.

Jag tycker att,

att vara i en, en kreativ miljö, där andra människor är kreativa, är ett sätt att förbättra din egen kreativitet. 

Jag tycker det.

Även om bilden vi har av den kreativa tänkaren som ett isolerat geni, kan vara sant för vissa människor, men det är inte sant när det gäller mig. 

Jag tycker verkligen att jag har bättre idéer om jag  pratar med någon och försöker förklara mina idéer till dem. 

Ofta kan den processen, den förbättrar den kreativa processen och faktan, jag tror att du vet, att ha andra människor runt att bolla dina idéer med, är verkligen för mig en mycket, mycket viktig del av att syssla med vetenskap.

CF
Innehållsgranskare:
Cecilia Forssman
2023-12-14