Stöd & resurser under studierna

Som student på KI har du tillgång till flera stödfunktioner och resurser som hjälp genom studierna.

Karriärstöd för studenter

Ta chansen att utnyttja allt karriärstöd som finns tillgängligt för dig som student på KI.

Karriärstöd för studenter

Incident - om något hänt 

Har du som student varit med om en olycka, upplever att du har blivit trakasserad, uppmärksammat en risk i din studiemiljö eller vill ge förbättringsförslag relaterat till din studiemiljö? För att ständigt utveckla KI som studie- och arbetsplats behöver vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför finns ett incidentrapporteringssystem där du som student kan anmäla om något hänt. 

Incident - om något hänt

Informationssökning och referenshantering 

Universitetsbibliotekets bibliotekarier kan hjälpa dig med sökstrategier och hur man hittar och använder olika källor. Du kan också få hjälp med referenshantering.

Boka tid eller utnyttja drop-in

Resurser för psykosocial hälsa för studenter

PARASOLL-sidan i Canvas hittar du lättillgänglig och forskningsbaserad information om hur man kan ta hand om sin psykosociala hälsa under studietiden. Du kan också anmäla dig till gruppträffar där du kan diskutera materialet med lärare på KI och andra studenter.

PARASOLL – psykosocial hälsa för studenter

PARASOLL består av två delar:

  1. En Canvas-sida (länk ovan) som innehåller information, tips och förslag som bygger på evidens och evidensbaserade principer för psykosocial hälsa.
  2. Två gruppträffar per termin där studenter (på grund- och avancerad nivå) på KI kan träffas och diskutera förslag och tips som presenteras på Canvas-sidan. Träffarna kommer att vara 50 minuter långa och erbjudas antingen på Campus eller digitalt via Zoom. Information om gruppträffarna och hur du anmäler dig hittar du i Canvas.

PARASOLL:s Canvas-sida innehåller moduler med olika teman för psykosocial hälsa:

  • Fysisk aktivitet
  • Sociala relationer
  • Sömn
  • Aktivitetsbalans
  • Svåra känslor och oro
  • Prestationskrav
  • Att förändra vanor

Språkverkstaden på universitetsbiblioteket

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska.

Språkverkstaden

Struktur i studierna 

Material som syftar till att stötta studenter i att få struktur i sina studier. Materialet är framtaget i projektet struktur i studierna som bland annat hade en seminarieserie i tre delar:

1. Att vara student

2. Att planera sin tid

3. Att arbeta självständig och i grupp

4. Att arbeta med minnet

Struktur i studierna

Studenthälsan 

Studenthälsan finns till för dig som är student vid Karolinska Institutet och utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård. Personalen på studenthälsan har tystnadsplikt och ett eget journalsystem helt skilt från andra. Alla besök är kostnadsfria. Du kan kontakta dem om du exempelvis har bekymmer med stress, prestationsångest, talängslan, koncentrationssvårigheter eller sömnsvårigheter.

Studenthälsan genomför också MRSA-provtagning för studenter, de anordnar seminarier på olika teman, och ger tillgång till livsstilstester.  

Kontakta studenthälsan för individuellt samtal 

Studenthälsans startsida 

Student- och doktorandombuden

Student- och doktorandombuden är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser sig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda.

Student- och doktorandombuden

Studera med funktionsnedsättning

Är du student och har en funktionsnedsättning? På Karolinska Institutet kan du ansöka om riktat stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Studera med funktionsnedsättning

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Studieteknik

Det finns många olika knep på hur du på bästa sätt tar till dig dina studier. Din studieteknik är ett viktigt verktyg för att du ska lyckas med dina studier och samtidigt ha tid till annat i livet. 

Studieteknik och studievanor

Studievägledare 

Alla studenter på KI har tillgång till en studievägledare inom ramen för sitt utbildningsprogram.Studie- och karriärvägledaren är neutral och opartisk i samtalet med studenten, vilket omfattas av tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (23 kap. 5-6 g).

Läser du en fristående kurs kontaktar du i första hand din kursansvariga lärare.

Hos programstudievägledaren får du information om regler för behörighet till högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll, återupptagande av studier med mera. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor. Kontaktuppgifter finns på kurs- och programwebben för din utbildning. När du är i kontakt med studievägledarna kan du ofta behöva fylla i studieadministrativa blanketter.

Kontaktuppgifter till studievägledare finns på ditt programwebben. 

Kurs- och programwebb

Cecilia Forssman
2023-03-29