Att arbeta med minnet

Hjälp dig själv att hitta rätt och hämta upp saker du kan ur långtidsminnet!

Målning av manshuvud med hjärna som flyter ut.
Illustration av Gerd Altmann nerladdad från Pixabay Foto: Public domain (CC0)

10-minutersreglen 

Man måste träna sig på att hitta saker man lagrat i sitt långtidsminne. Det finns nästan oändligt med utrymme, så själva lagringen är inte problemet, däremot är det svårt att hitta var man lagrat det och hämta upp minnet så att det blir aktivt. Hjälp dig själv att hitta rätt och hämta upp saker du kan ur långtidsminnet! Träna på flera olika nivåer/tidsperspektiv. Spaced repetition!  

Gå igenom det du lärt dig flera gånger, på ett systematiskt sätt – och på olika sätt (dvs. läs inte samma text flera gånger, utan arbeta med texten och innehållet, berätta om den för någon annan, ställ frågor om den, rita tankekartor …). För varje gång blir du lite bättre på att hämta det du lagrat i minnet; du minns bättre!  

Efter 10 minuter 

Dagen därpå 

Efter en vecka 

Efter en månad 

Hellre en liten stund varje dag än ett enda långt tillfälle!  

Verktyg 

Anki är ett fritt program där du kan skapa egna frågor och svar och förhöra dig på det du lär dig. Beroende på hur bra du klarar de enskilda frågorna kommer Anki att planera in när du behöver repetera dem. https://apps.ankiweb.net/  

Korta filmer om studieteknik 

I filmen ”Efter: Hur och när ska man repetera” https://play.ki.se/playlist/details/0_wob95b6n/categoryId/502355  

(10:38 min) berättar Björn Liljeqvist om hur du kan använda intervallrepetition, retrospektion och värdet av en dagbok. tiominutersregeln (10:39) i samma serie. Det finns flera filmer med Björn och vi länkar till dem för varje område, men du kan nå samtliga på KI Play ”Plugga smartare”.  

Lär dig mer 

I podden Medicinvetarna, nummer 95 (https://ki.se/forskning/medicinvetarna-95-vad-minns-du), intervjuas professor Agneta Herlitz om minnet och hur det fungerar.  

CF
Innehållsgranskare:
Cecilia Forssman
2023-03-29