Individuella kontakter

Studenthälsan erbjuder bedömning, rådgivning och stödjande samtal vid studierelaterade besvär.

Första kontakt sker via sjuksköterska. Vid behov får du träffa psykolog, psykoterapeut eller läkare.

Studenthälsan utgör ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och erbjuder därmed inte strukturerad behandling. Om du behöver annan hjälp än den vi på Studenthälsan kan erbjuda, kan du få information om var och hur du kan få hjälp. Vid behov kan vi skicka remiss till annan lämplig instans.

Du kan kontakta oss om du exempelvis har bekymmer med:

  • Stress
  • Livsstilsrelaterade frågor
  • Prestationsångest
  • Talängslan
  • Koncentrationssvårigheter
  • Svårigheter i studiemiljön
  • Sömnsvårigheter
  • Nedstämdhet
  • Kris

Är du i behov av medicinering eller sjukskrivning ber vi dig att i första hand kontakta din vårdcentral.

Vid akuta hälsotillstånd ring alltid 112.

Välkommen att kontakta oss för att boka tid.