Individuella samtal för studenter

Studenthälsan erbjuder dig som student, rådgivning, bedömning och stödjande samtal vid studierelaterade besvär.

Första kontakten

Den första kontakten sker via sjuksköterska. Vid behov får du träffa psykolog, psykoterapeut eller läkare.

Om du behöver annan hjälp än den vi på Studenthälsan kan erbjuda, kan du få information om var och hur du kan få hjälp. Vid behov kan vi skicka remiss till annan lämplig instans.

Vi hjälper dig

Du kan kontakta oss om du exempelvis har bekymmer med:

  • Stress
  • Livsstilsrelaterade frågor
  • Prestationsångest
  • Talängslan
  • Koncentrationssvårigheter
  • Svårigheter i studiemiljön
  • Sömnsvårigheter
  • Nedstämdhet
  • Kris

Boka tid för samtal på distans

Du kan boka ett rådgivande telefonsamtal via vår hemsida. Vi ringer upp dig på den utsatta tiden. 

Bokningsbara tider publiceras löpande. Om det inte finns några lediga tider, hör av dig till oss på 08-524 835 70.
Våra telefontider är måndag, torsdag, och fredag 09:00-10:00, samt tisdag och onsdag 14:00-15:00.

Är du i behov av medicinering eller sjukskrivning ber vi dig att i första hand kontakta din vårdcentral.

Vid akuta hälsotillstånd

Vid akuta hälsotillstånd ring alltid 112.

JN
Innehållsgranskare:
Emma Rydberg
2023-10-06