Skip to main content

Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter, 60 hp

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter.

Om utbildningen

Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och där resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov.

Kontinuerligt stöd av erfarna kursledare och rika möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte över nätet.

Under utbildningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter att läsa vissa moment tillsammans, medan andra moment är professionsspecifika. Utbildningen leder fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi.

Undervisningen sker på engelska.

"Det är helt magiskt vad jag lär mig nya saker hela tiden. Vi har nu startat ett demensteam i kommunen som består av en Silviasyster och en Silviasjuksköterska, fysioterapeut (jag) och arbetsterapeut (som också läser denna utbildning). Allt är i sin linda men vi och många med oss tycker att det ska bli häftigt med denna otroliga kompetens i vår kommun."

Målgrupp

Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.

Detta är en nyttig och praktiskt användbar utbildning för dig som vill:

 • Få en djupare förståelse och kunskap om demens i olika skeden av sjukdomen och hur det är att leva med sjukdomen.
 • Få verktyg att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med komplexa problem som berör personer med demens.
 • Få fördjupade kunskaper, både allmänt om demens och direkt kopplat till din profession.

Innehåll

Gemensamma moment för arbets- och fysioterapeuter:

Moment som läses inom respektive profession:

 • Examensarbete i arbetsterapi/fysioterapi

Tid och plats

Studierna bedrivs på distans via webben på halvfart under fyra terminer:

Kursstart 2021-04-12.

Behörighet

En kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi.

Pris

158 000 kr exkl. moms. Det finns möjlighet att söka stipendium hos Alzheimerfonden, för mer information se hemsida: http://www.alzheimerfonden.se

Anmälan

Den här utbildningen ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. En enskild person kan inte vara beställare av uppdragsutbildning, utan denna form av utbildning beställs av arbetsgivaren.

Anmäl dig så här:

 1. Fyll i anmälningsformuläret online

 2. Skriv ut en kopia av din anmälningsbekräftelse och få den signerad av din arbetsgivare

 3. Skicka en inskannad kopia av anmälningsbekräftelse med din arbetsgivares underskrift via e-post till Susanna Sjunneryd eller posta den till adressen nedan
 4. Skicka in en certifierad kopia av din kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi via vanlig post
 5. Om din examen är utfärdad utanför Sverige, följ de steg som finns angivna i guiden "Application Process" (Se dokument längst ner på denna sida.)
 6. Skicka in dokumenten till:
  Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
  Susanna Sjunneryd
  Berzelius väg 3
  171 77 Stockholm

Kontakt

Om du har frågor, vänligen kontakta oss för mer information och personlig rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.