MRSA-provtagning för studenter

MRSA är ett stort vårdhygieniskt problem runt om i världen, och det är därför viktigt att åtgärder tas för att förhindra smittspridningen i vården. Enligt smittskyddslagen är MRSA en allmänfarlig sjukdom. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler som din behandlande läkare ger dig.

Innan du medverkar i vårdtagarnära arbete

Som student ansvarar du för att genomgå en MRSA-provtagning innan du kan medverka i vårdtagarnära arbete, om du uppfyller något av följande kriterier:

  • Du har under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Norden, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete
  • Du har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen
  • Du har under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete, där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad

MRSA-provtagning via tidsbokning per telefon.

Kontakta Studenthälsan

Kontakta oss på telefonnummer 08-524 835 70.

Våra telefontider är:

  • Måndag, torsdag, fredag: klockan 9.00-10.00.
  • Onsdag: klockan 14.00-15.00.

I väntan på provsvar

Du kan delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar, med undantag för praktik på riskenheter där patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta och där vården innebär stor risk för smittspridning. Som riskenhet räknas främst neonatalavdelning, brännskadeavdelning och transplantationsavdelning.

Har du individuella riskfaktorer såsom sår, eksem, andra hudlesioner eller främmande material som penetrerar hud eller slemhinna, som till exempel infart, stomi, dränage eller kateter (inklusive KAD), ska du inte delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar. Du kan dock utföra uppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare.

Om du är MRSA-positiv

Vid ett positivt provsvar utförs en ny provtagning på Studenthälsan. Om detta svar också är positivt bokas du in för bedömning hos Studenthälsans läkare. Uppföljning och fortsatt provtagning sköts därefter av MRSA-teamet på Danderyds sjukhus.

Positivt prov för MRSA hos dig med individuella riskfaktorer eller med placering på riskenhet, kan innebära tillfälliga begränsningar i utbildning som är förlagd ute i verksamheten. I övriga fall påverkar inte ett positivt MRSA-prov din utbildning.

MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) är stammar av stafylokocker som är resistenta mot så gott som alla betalaktamantibiotika. Infektioner med MRSA kan därför vara svåra att behandla. Precis som andra S. aureus, kan MRSA ingå i den normala hud- och luftvägsfloran utan att orsaka infektion.