Statistik psykoterapeutprogrammet HT2021

Siffran i kolumnen "Meritvärde" visar det lägsta meritvärde som krävts för antagning. Om samtliga sökande i en urvalsgrupp har antagits visas en stjärna (*).

Du kan läsa mer om hur sökandes meriter bedöms på sidan Meritvärdering och urval till psykoterapeutprogrammet.

Psykoterapeutprogrammet

Inriktning kognitiv beteendeterapi (antal platser: 8)

Anmälningskod: KI-21002

Utbildningstillfälle: HT2021

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning kognitiv beteendeterapi
Meritvärde Antal antagna Reserver Behöriga sökande Behöriga 1:ahandssökande
MR - Meritvärde 8 10 14 24 18
SA - Sen anmälan - 0 1 1 1

Psykoterapeutprogrammet

Inriktning specialist i klinisk psykologi (antal platser: 8)

Anmälningskod: KI-21003

Utbildningstillfälle: HT2021

Psykoterapeutprogrammet - Inriktning specialist i klinisk psykologi
Meritvärde Antal antagna Reserver Behöriga sökande Behöriga 1:ahandssökande
MR - Meritvärde 10 10 2 12 11
SA - Sen anmälan - 0 0 0 0
KI Antagningen
2024-07-05