Master­programmet i bio­entreprenörskap

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Masterprogrammet i bioentreprenörskap är anpassad för dig som har en bakgrund inom biomedicin, farmaci, bioteknik, vård eller medicin med kurser som tar upp de centrala koncepten om hur man hanterar och utvecklar life science-företag.

Beskrivning

Ser du en framtida karriär inom life science sektorn? Med en examen från masterprogrammet i bioentreprenörskap (MBE) har du en stark bas för att bygga en karriär inom utveckling och ledning av projekt och företag inom life science. Hela programmet är anpassat för dig som har en bakgrund inom naturvetenskap, hälso- och sjukvård, medicin eller teknik med kurser fokuserade på centrala teman om hur man utvecklar och leder life science-företag.

Programmet bygger på praktisk tillämpning av dina kunskaper. Vi använder oss av case-studier (Harvard cases t.ex.) i undervisningen och programmet innehåller två obligatoriska praktikkurser där du genom att arbeta i projekt tillämpar det du har lärt dig. Praktikplaceringarna kan ske hos företag, myndigheter eller andra relevanta organisationer, i Sverige eller utomlands. Examensarbetet utförs också vanligtvis i samarbete med ett företag. Många av våra föreläsare är dessutom erfarna företagsledare som inspirerar och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Programmet är tvärvetenskapligt när det gäller bakgrunden hos dig som student såväl som programmets lärare och de pedagogiska metoder som används. Vissa av kurserna på programmet erbjuds tillsammans med våra partners i Stockholm. De företagsekonomiska kurserna erbjuds vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och valbara kurser genom Stockholm School of Entrepreneurship.
  
Sammantaget ger programmet dig värdefulla insikter i life science sektorn och en bra start för din framtida karriär.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Programmet ger en solid grund för en karriär inom marknadsföring, projektledning eller affärsutveckling inom bioteknik, läkemedel, medicinsk teknik eller motsvarande industrier.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
  • Anmälningskod: KI-D1000

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, biologi, cell- och molekylärmedicin, farmaci, kemi, medicin, bioteknologi eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Madelen Lek, madelen.lek@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning