För studenter på kursen Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi (3 hp) kurskod 1AR039

Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi läser du under den sista terminen i arbetsterapeutprogrammet. Under kursen studerar en interprofessionell studentgrupp tillsammans mot samma lärandemål som bedöms på individbasis av yrkesspecifik handledare. Lärandemålen finns beskrivna i kursplanen. Här testas och övas kunskaperna i att samarbeta interprofessionellt på en vårdavdelning där alla professioners kompetenser behövs.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till den sista VFU-perioden på arbetsterapeutprogrammet! Kursen som också kallas KUA (Klinisk UtbildningsAvdelning) går i perioder om 2 veckor över en stor del av terminen - under höstterminen 2024 med start v. 37 (9:e september) fram till och med v. 48 (29:e november).

 

KUA för arbetsterapeutstudenter finns på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och på Södersjukhuset. Sjukhusen har något olika upplägg på kursen avseende scheman, se noga efter vad som gäller och läs studieguiden som kommer att läggas upp i kursrummet i Canvas.

 

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

KUA-schemat är individuellt och mer information anslås i Canvas vid kursstart.

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys

Profile image

Lisette Farias Vera

Kursansvarig lärare och kontaktlärare för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Banuja Sivapalan

Kontaktlärare på KI för Danderyds sjukhus och Södersjukhuset
Profile image

Hélène Von Strauss

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
LF
Innehållsgranskare:
2024-06-10