För studenter på kursen Kreativitet och aktivitet (10 hp) kurskod 1AR028

I termin 3 på arbetsterapeutprogrammet kommer du att fördjupa dina kunskaper om aktivitet, kreativitet och aktivitetsvetenskap. Pedagogiken i kursen kreativitet och aktivitet bygger på erfarenhetsbaserat lärande. Det innebär att du kommer att utforska aktivitet och kreativitet genom eget deltagande i olika kreativa aktiviteter och knyta dessa erfarenheter till teorier i aktivitetsvetenskap. Vi har hämtat inspiration från både ”Levande Verkstad”-pedagogik och ”Design Thinking”.

Kursplan

Välkomstinformation

Inför kursstart

 

Höstterminen 2024 sker kursstarten den 11:e november 2024 (v. 46) och pågår t o m den 17:e januari 2025 (v. 3). Se schemat för mer info.

 

Tänk på att du som student själv ansvarar för att kontakta din VIL-placering. Senast 2 veckor innan VIL startar ska du ha fått kontakt med din handledare och/eller kontaktperson. Detta för att både verksamheten som du kommer till ska kunna planera för din tid där. 

 

Om kursen

Kursen omfattar totalt 10 hp och består av teori, erfarenhetsbaserat lärande i form av kreativa verkstäder och tre dagars verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i sociala verksamheter/arbetsträningsverksamheter.

Kursen består av tre moment: 

  • Moment 1 – Aktivitetsvetenskap 3 hp
  • Moment 2 – Egen erfarenhet av aktivitet 4 hp  
  • Moment 3 – Samspel i aktivitet 3 hp

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema för Kreativitet och aktivitet HT24 delges här senast två veckor innan kursstart.

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Anna Johansson

Kursansvarig
Profile image

Anna Brorsson

Examinator
Profile image

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
AJ
Innehållsgranskare:
2024-07-08