För studenter på kursen Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder (15 hp) kurskod 1AR033

Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen syftar till att arbeta med arbetsterapiprocessen i två olika miljöer där det är vanligt att arbetsterapeuter jobbar och där de även har en mycket viktig del i vårdkedjan: inom primärvården respektive slutenvården. Samma lärandemål gäller för båda perioderna och studenten ska bli godkänd på samma lärandemål i de båda miljöerna. Välkommen att testa kunskaperna på riktigt!

Kursplan

Välkomstinformation

VFU:n startar höstterminen 2024 den 7/10 v. 41 (se kursrummet i Canvas för mer info) och slutar fredagen den 13/12 v. 50.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Se Canvas för mer detaljerat VFU-schema.

 

Kursen består av 10 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) uppdelade i två moment:

  • 5 veckor i slutenvården
  • 5 veckor i primärvården

Momenten sker under två perioder, alla är ute på VFU under båda perioderna.

  • Period 1 HT24: v. 41-45
  • Period 2 HT24: v. 46-50

Röda dagar är det inte VFU.

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Banuja Sivapalan

Kursansvarig och VIL-samordnare
Profile image

Hélène Von Strauss

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
BS
Innehållsgranskare:
2024-06-03