För studenter på kursen Tema intervention - Fysiologi 3 (4,5 hp) kurskod 1FY025

Välkommen till kursen Tema intervention - Fysiologi 3 (4,5 hp)

Kursen omfattar både laborationer med praktiska moment samt föreläsningar.
  

Kursplan

Kursinformation

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.
Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

För  kursböcker  se nedan:

Version (7:ed)  av ACSM's Resource manual for guidelines for exercise testing and prescriptions

7th ed. : Lippincott : William & Wilkins, 2013 ISBN: 978-1-6091-3956-8

Versionen av (7:ed) av Kenney o Costill

Physiology of Sport and Exercise 6th ed Human Kinetics Publisher, 2020 ISBN: 978-1-4925-7229-9

 

Kursens lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

redogöra för och tillämpa rekommendationer om fysisk aktivitet för friska människor i olika åldrar

beskriva kroppens energihantering vid fysiskt arbete, och tillämpa olika mätmetoder för energiförbrukning vid fysisk aktivitet

beskriva begränsande faktorer för olika typer av arbetsförmåga och kunna tillämpa olika typer av test för arbetsförmåga

redogöra för träningsprinciper och träningseffekter av konditions, styrke och kombinationsträning samt kunna tillämpa olika metoder för dosering av intensitet

redogöra för metoder och felkällor vid mätning av kroppssammansättning

känna till kostrekommendationer vid olika grader av fysisk arbete

 

Tillgodoräknande (som gäller för denna kurs "Fysiologi 3-Tema Intervention 4.5hp, 1FY025")

Information om och blanketter för tillgodoräknanden finns på http://ki.se/utbildning/tillgodoraknande

Skicka dina handlingar till:

Karolinska institutet

Utbildningsadministration

Alfred Nobels Allé 8, plan 8

141 52  HUDDINGE

Kuvertet märks "Tillgodoräknande".

Eller maila till: studentexp-ana8@labmed.ki.se

Beslut tas inom 8 veckor från det att handlingarna inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med.

Alla dokument ska vara original eller vidimerade (bevittnade och signerade) kopior. LADOK-utdrag ska vara signerade och med datum av den LADOK administratör som gjort utdraget.

För mer information, kontakta kursens examinator

Skicka även en elektronisk version av tillgodoräknandeblanketten till examinator

Mvh Håkan

 

Välkomstinformation

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-06-27