För studenter på kursen Fysiologisk kärldiagnostik kurskod 2QA260

Kursen är en fristående kurs som syftar till att fördjupa kunskaper kring klinisk tillämpning och tolkning av de vanligaste undersökningsmetoderna vid arteriell och venös sjukdom inom klinisk fysiologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är en fristående kurs som syftar till att fördjupa kunskaper kring klinisk tillämpning och tolkning av de vanligaste undersökningsmetoderna vid arteriell och venös sjukdom inom klinisk fysiologi.

Kursen vänder sig till läkare och BMA inom klinisk fysiologi som vill fördjupa sina kunskaper inom det kärldiagnostiska området. Kursen ges på avancerad nivå och kan användas av BMA som vill läsa till en magisterexamen. Även du som har en sjuksköterskeexamen (och är verksam inom området) eller du som läser till läkare är välkomna.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna uppvisa ökad förståelse för patofysiologiska förlopp och behandlingsstrategier inom det kärldiagnostiska området.

Arbetsformer inom kursen kommer att variera mellan föreläsningar, seminarier, workshops/demonstrationer. Stor del av kursen är internetbaserade aktiviteter såsom t ex virtuella diskussion/chat, inspelade föreläsningar samt olika typer av inlämningsuppgifter via kurswebb.

Kursen kan mycket väl läsas på distans med aktivt deltagande vid platsträffar via adobe connect.

Välkomstinformation

STUDENTKONTO OCH AKTIVERING: I och med antagningen får du ett studentkonto på KI (om du inte redan har ett sedan tidigare). Detta behöver du själv aktivera. Information om hur du aktiverar ditt konto finns på https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto. Om du har frågor gällande studentkontot eller aktiveringen så vänd dig till Student-IT för support: studentit@ki.se

KURSREGISTRERING: Du registrerar dig själv på kursen via https://www.student.ladok.se/student/loggain. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Om du inte registrerar dig förlorar du automatiskt din kursplats.
 

OM DU INTE KAN GÅ KURSEN: Det är inte alltid helt lätt att planera så om det skulle visa sig att du inte har möjlighet att delta i denna kursomgång så är vi tacksamma om du lämnar återbud via ditt konto på www.antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen öppnar. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat gör du det i Ladok. Det gör att vi då har möjlighet att ge din plats till någon annan som gärna vill gå kursen. Tack!
 

KURSLITTERATUR: För kursen finns ingen särskilt angiven obligatorisk litteratur, men rekommenderad litteratur hittas på https://utbildning.ki.se/course-syllabus/2QA260

KURSUPPLÄGG: Kursen är en distanskurs som löper över hela vårterminen med kursstart den 2024-01-15. Kursen genomförs via vår lärplattform som heter Canvas. Första kursdagen kräver inget särskilt av dig som kursdeltagare om du redan registrerat dig. Eftersom hela kursen ges på distans och med digitala möten är det nödvändigt att du har tillgång till dator, internetuppkoppling samt någon form av web-kamera, högtalare och mikrofon.

KURSTRÄFFAR: Kursen har utöver momenten i Canvas även digitala träffar. Datum för dessa träffar samt hur och med vilket program man ansluter kommer anges på Canvas.

MER KURSINFO: Du kan läsa mer om kursen på den öppna kurssidan:

https://utbildning.ki.se/student/fysiologisk-karldiagnostik/2qa260

När du tackat ja till kursen samt registrerat dig så kommer du få tillgång till kurssidan i CANVAS där allt kursmaterial kommer finnas.

Varmt välkommen till kursen!

Med vänliga hälsningar,
Martin Engvall, kursansvarig lärare

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Martin Engvall

Kursansvarig
MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-06-13