För dig som är student på Kurswebbar för fristående kurser inom LABMED

Här hittar du kurswebbar för fristående kurser inom LABMED.

Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap
https://utbildning.ki.se/student/forskningsintroducerande-kurs-i-biomedicinsk-laboratorievetenskap-15hp/1qa100
 

Examensarbete för magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap
https://utbildning.ki.se/student/examensarbete-for-magisterexamen-i-biomedicinsk-laboratorievetenskap-30hp/2qa166

Projektledning och projekt som arbetsform
https://utbildning.ki.se/student/projektledning-och-projekt-som-arbetsform-75-hp/2qa234
 

Statistiska metoder med R
https://utbildning.ki.se/student/statistiska-metoder-med-r-75-hp/1qa098

Arbetsfysiologi och ergospirometri
https://utbildning.ki.se/student/arbetsfysiologi-och-ergospirometri-75-hp/2qa240

Fysiologisk kärldiagnostik
https://utbildning.ki.se/student/fysiologisk-karldiagnostik/2qa260
 

Kardiovaskulär diagnostisk med klinisk tillämpning
https://utbildning.ki.se/student/kardiovaskular-diagnostik-med-klinisk-tillampning-75-hp/2qa208
 

Kost och fysisk aktivitet
https://utbildning.ki.se/student/kost-och-fysisk-aktivitet-som-medicin-75-hp/1qa081-0

Kvalitet och kvalitetsutveckling
https://utbildning.ki.se/student/kvalitet-och-kvalitetsutveckling-75-hp/2qa235

Introduktion till människans sjukdomar och diagnostiska metoder
https://utbildning.ki.se/student/introduktion-till-manniskans-sjukdomar-och-diagnostiska-metoder-75-hp/1qa123

Introduktion till sjukdomslära

https://utbildning.ki.se/student/introduktion-till-sjukdomslara-75-hp/1…

Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar

https://utbildning.ki.se/student/introducerande-kurs-i-diagnostik-behandling-och-forskning-kring-manniskans-sjukdomar-75-hp

Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

https://utbildning.ki.se/student/hogskolepedagogik-for-larare-och-handledare-i-verksamhetsforlagd-utbildning-75-hp/2qa311

Infektioner och smittskydd

https://utbildning.ki.se/student/infektioner-och-smittskydd-75-hp/1qa130

Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära

https://utbildning.ki.se/student/grundlaggande-patofysiologi-och-sjukdomslara-75-hp/1qa136

PJ
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2024-03-15