För studenter på kursen Fysiologisk kärldiagnostik kurskod 2QA260

Kursen är en fristående kurs som syftar till att fördjupa kunskaper kring klinisk tillämpning och tolkning av de vanligaste undersökningsmetoderna vid arteriell och venös sjukdom inom klinisk fysiologi.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen är en fristående kurs som syftar till att fördjupa kunskaper kring klinisk tilllämpning och tolkning av de vanligaste undersökningsmetoderna vid arteriell och venös sjukdom inom klinisk fysiologi.

Kursen vänder sig till läkare och BMA inom klinisk fysiologi som vill fördjupa sina kunskaper inom det kärldiagnostiska området. Kursen ges på avancerad nivå och kan användas av BMA som vill läsa till en magisterexamen. Även du som har en sjuksköterskeexamen (och är verksam inom området) eller du som läser till läkare är välkomna.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna uppvisa ökad förståelse för patofysiologiska förlopp och behandlingsstrategier inom det kärldiagnostiska området.

Arbetsformer inom kursen kommer att variera mellan föreläsningar, seminarier, workshops/demonstrationer. Stor del av kursen är internetbaserade aktiviteter såsom t ex virtuella diskussion/chat, inspelade föreläsningar samt olika typer av inlämningsuppgifter via kurswebb.

Kursen kan mycket väl läsas på distans med aktivt deltagande vid platsträffar via adobe connect.

Ansökan till kursen

Det går bra att ansöka till kursen för VT 2019 även efter 16 oktober, då vi förlängt ansökningstiden till senare del av höstterminen. Välkommen med din ansökan!

Aktivera ditt studentkonto

Detta gör du på följande länk: aktivera studentkonto

Efter detta kan du gå in på http://pingpong.ki.se och logga in på kurswebb för alla kursdeltagare.

Välkomstinformation

Kursstart VT 2019

Kursen startar 30 januari 2019

I samband med kursstart kommer alla deltagare att registreras, varför det ärviktigt att du meddelar kursansvarig om du inte kan närvara. I annat fall kommer vi ta in reserver på obesatta platser.

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärdering vt-18:
https://ki.app.box.com/file/298035305371

Kontaktuppgifter

Patrik Sundblad

Kursansvarig