För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Magisterprogrammet i arbete och hälsa utvecklades efter ett initiativ från Regeringen med syfte att kompetensförsörja bland annat Företagshälsovården.

Programmet, som ges på svenska, är fördelat på tre inriktningar: Arbetsmiljöstrateg, Ergonomi, och Företagssköterska. Studenternas bakgrunder är skilda och omfattar bland annat arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Utbildningen ges varje år och nästa start är höstterminen 2024.