För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning Ergonomi

Utbildningen ger fördjupande kunskaper om skademekanismer och riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Du lär dig mäta och bedöma risker samt implementera och utvärdera ergonomiska åtgärder. Du får kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering och metoder för bedömning av arbetsförmåga vid rörelseorganbesvär.

JS
Innehållsgranskare:
2023-11-20