För dig som är student på Optikerprogrammet Valbar period

Under den näst sista terminen på KI:s optikerprogram infaller en "valbar period" på 5 veckor (7,5 hp). Här kan du läsa mer om hur denna period är uppbyggd och vilka kurser som finns att välja på.

Den valbara perioden ligger de fem sista veckorna på programmets termin 5, och omfattar 7,5 hp. Som namnet antyder så finns det en viss frihet att själv påverka denna del av din optikerutbildning.

De allra flesta studenter väljer att läsa valbara kurser för optikerstudenter, se nedan för aktuellt utbud av kurser att välja mellan.

Den som vill kan istället passa på att resa på utbyte vid något av programmets partneruniversitet. Om detta lockar dig så läs genast mer på sidan Utbytesstudier, eftersom ett utbyte kräver mycket planering och du behöver vara ute i god tid!

Det finns också möjlighet att ansöka om att beviljas tillgodoräknande (TG) på hela eller delar av den valbara perioden, på grundval av tidigare studier eller andra meriter, som på relevant sätt breddar eller fördjupar dina studier på optikerprogrammet. Om du vill veta mer om TG, se under rubriken Tillgodoräknande på sidan Studieinformation och regler.

Valbar period HT24

HT24 gäller följande datum för valbar period: 16 december 2024 - 19 januari 2025.
För dig som läser två kortare kurser, ges dessa 16-31 december (3,5 hp) respektive 1-19 januari (4 hp).

Följande tre kurser erbjuds att välja på:

  • Praktisk optometri (7,5 eller 4 hp)
  • Mäta och behandla vanliga samsynsproblem (3,5 hp)
  • Global optometri och synscreening (7,5 hp)

All detaljerad information om intresseanmälan och deadline för det kommer du att hitta i canvasrummet "Framtidens optiker", en bit in på HT24.

Den valbara perioden avslutas med en gemensam träff för samtliga studenter i samband med terminsslut.

Praktisk optometri (7 resp. 4 hp)

Kursen Praktisk optometri innebär att du praktiserar med en handledare på en praktikplats som du väljer själv, och med givna lärandemål utifrån kursplanen. Valmöjligheterna är stora och du kan till exempel praktisera i en optikerbutik, inom ögonsjukvården eller laserkirurgi. Vi råder dig självklart att praktisera inom ett område eller en inriktning som du vill lära dig mer om!

Under vissa förutsättningar kan det finnas möjligheter för dig att göra praktikkursen utomlands, se Utbytesstudier.

Obs! att du själv måste kontakta stället som du vill praktisera på för att ordna din praktikplats. När du och din blivande praktikplats har en muntlig överenskommelse ska du informera kursledaren om detta på en blankett. På blanketten ska du ange namn och kontaktuppgifter till både praktikplatsen och din blivande handledare. Blanketten och mer information hittar du i kursrummet i Canvas.

Vid kursstart är det mycket viktigt att din handledare kontaktar kursledaren och att du registrerar dig på kursen i Ladok.

Se kurswebben 1OP040 Praktisk optometri 1 (7,5 hp) för information om kursansvarig lärare, kursplan m.m.

Mäta och behandla vanliga samsynsproblem (3,5 hp)

Kursen om samsynsproblem belyser hur ortoptisten utreder, diagnostiserar och behandlar patienter inom specialiteten ortoptik. Den inriktar sig på samarbetet mellan optiker och ortoptist, med särskilt fokus på förståelsen för terminologi, remissförfarande och behandling av astenopiska besvär hos vuxna och barn.

Kursen ges för första gången HT24 och har ett begränsat antal platser, som fördelas genom lottning.

Se kurswebben 1OP089 Mäta och behandla vanliga samsynsproblem (3,5 hp) för information om kursansvarig lärare, kursplan m.m.

Global optometri och synscreening (7 hp)

Kursen Global optometri och synscreening innebär en fantastisk möjlighet att konkret bidra till en bättre ögonhälsa för människor i ett annat land. Du reser tillsammans med optiker och assistenter i organisationen Vision for All (VFA) till ett låg- eller medelinkomstland, där ni gör synundersökningar och delar ut glasögon som VFA har samlat in i Sverige. 

Se kurswebben 1OP080 Global optometri och synscreening (7,5 hp) för information om kursansvarig lärare, kursplan och länkar till mer information om Vision for All.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-04-19