För studenter på kursen Praktisk optometri 1 (7,5 hp) kurskod 1OP040

Kursen syftar till att studenten utför fullständiga synundersökningar och tillverkar glasögon enligt recept. För att få en uppfattning om den kliniska verksamheten på företagsnivå praktiserar studenterna hos på förhand godkända optikerföretag eller på en mottagning inom ögonvården. Studenten gör kliniska övningar med externa patienter under handledning.

Kursplan

Information

Detta är en valbar kurs på optikerprogrammets femte termin.

Kursen omfattar hela den valbara perioden (7,5 hp).

Om du väljer denna kurs ska du inte välja någon mer kurs i programmets utbud av valbara kurser.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats, se mer information på programwebbens sida om valbar period.

Antalet deltagare på kursen är obegränsat.

Schema

Praktisk kurs - tider ges av praktikplatsen till studenterna. Praktik omfattar heltid.

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

 

Profile image

Annika Botes

Kursledare

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-07-06