För studenter på kursen Funktionsnedsättningens psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS045

Kursen har som syfte att förbereda psykologer för att kunna arbeta med patienter som har långvariga funktionsnedsättningar. Då habiliteringsverksamhet har en central roll i vården för personer med funktionsnedsättning i Sverige, tar kursen upp mål med habilitering, inklusive betoningen på att öka patientens delaktighet och självständighet i den egna vården samt samhället i stort.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 8-17 .

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

VT23

Kontaktuppgifter

Lorin Yousif

Kursadministratör
DS
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-08-24