För studenter på kursen Påträngande tankar och repetitiva beteenden (7,5 hp) kurskod 2PS051

Kursen ger studenten en fördjupad förståelse kring påträngande tankar och repetitiva beteenden med avstamp utifrån diagnosen tvångssyndrom.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider VT24 vecka 10-16

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schemat består enkom av 4 examinerande seminarier. Dessa äger rum följande tider: 

13/3 kl 12-14 i Stora konferensrummet Nobels väg 9 plan 4 (Lärare: Erik Andersson)

27/3 kl 12-14  i Stora konferensrummet Nobels väg 9 plan 4 (Lärare: Erik Andersson)

10/4 kl 10-12  i Stora konferensrummet Nobels väg 9 plan 4 (Lärare: Kristina Aspvall och Klara Lauri)

24/4 kl 10-12 via Zoom (Lärare: Per Andrén och Volen Ivanov): 

Mellan seminarierna kommer du få material (artiklar + inspelade föreläsningar) som du jobbar med på egen hand. 

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Erik Andersson

Kursansvarig och examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
EA
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-05-06