För studenter på kursen Fördjupning i psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS024

Kursen utgör en fördjupning inom vetenskapsdisciplinen psykologi utifrån en frågeställning som formuleras på förhand i samråd med examinator. Kursen bygger till övervägande del på egen inläsning av vetenskaplig facklitteratur (vetenskapliga artiklar eller annan facklitteratur) samt självständigt skrivande.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 8-17.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

 

Schema

VT24

Feb. 21, 2 pm - 3 pm Introduction* Zoom

March 20, 2 pm - 3 pm Lecture* Zoom (Three-weeks-control)

March 27, 2 pm - 3 pm Supervisor session*

(Lectures marked with * are mandatory).

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

John Axelsson

Kursansvarig

Elin Uddenstig

Kursadministratör
JA
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-02-29