För studenter på kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad, 16,5 hp - DISTANS kurskod 1SJ010

På kurswebben för 1SJ010 distans hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment:

Forskningsmetodik (3 hp)
Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp)
Omvårdnadsvetenskap (9 hp)

Kursplan

Inför kursstart 

Kursstart: HT24 V.36

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet KI Distans och första kursen ”Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap” 1SJ010.

Deltagande under program- och kursstartsveckan är obligatoriskt för att kunna introduceras till tre års heltidsstudier på sjuksköterskeprogrammet distans och den första kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (16.5 hp). Information om plats och tider för programstarten får du i ett Välkomstbrev från KI. Som förberedelse inför kursstarten råder vi dig att senast den första kursstartsdagen ta del av programwebben för sjuksköterskeprogrammet, kursplanen och schemat för den första kursen samt att beställa kurslitteratur.

 

Kursen "Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap" består av tre moment: (1) Forskningsmetodik, 3 hp; (2) Sjuksköterskeprofessionen, 4.5 hp; (3) Omvårdnadsvetenskap, 9 hp. Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

 

Distansupplägg

Distansutbildningen är IT-baserad och bygger på självständigt och kollaborativt lärande. De arbetsformer som används är t.ex. Iindividuella uppgifter, litteraturstudier, arbete i grupp, workshops, virtuella diskussioner, webbinarier (seminarier), skriftliga diskussionsforum, föreläsningar och fältstudier förekommer. Deltagande i webbinarier, diskussionforum och fältstudier är obligatoriskt. För mer information, ta del av kursplanen.

Antalet fysiska kursträffar på kursorten är begränsat till max 2 dagar/7,5 hp exklusive kursintroduktionsveckan.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

  • Registreringen är öppen mellan 2024-08-02 - 2024-08-16 (kl. 23.59)
  • Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.

Kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur hittar du i kursplanen

 

Fältstudievecka:

I kursen ingår en obligatorisk fältstudievecka (se dokument inför fältstudierna nedan). Fältstudieveckan innefattar en obligatorisk dag om interprofessionellt lärande, se via länk om

IPL: Interprofessionell utbildning och lärande 

 

Omexaminationer

Ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omexaminationstillfälle per kursmoment erbjuds under terminen. Examinationer bedöms under 10 arbetsdagar och 5 dagar administration. För mer information se kursplanen.

Anmälan till omexamination sker via Ladok och under en tidsbestämd anmälningsperiod.

Här kan du se mer information

Om du har frågor om examination, kontakta examinator. Se kontaktuppgifter nedan.

Schema

Schema för HT24 ligger i TimeEdit, se länk nedan. I TimeEdit kan du filtrera för att få ett personligt schema för det som gäller dig och din grupptillhörighet. Observera att schema är preliminärt fram till två veckor innan kursstart. Frågor gällande datum för omexaminationer besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senaste kursanalysen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator, utbildningsadministratör

Profile image

Johanna Wangmar

Kursansvarig DISTANS
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör

Christine Carlstedt

Studievägledare
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CS
Innehållsgranskare:
2024-05-29