För studenter på kursen Omvårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd 7,5 hp kurskod 1SJ034

På kurswebben för 1SJ034 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö utvecklar handlingsberedskap att ge personcentrerad omvårdnad till personer som vårdas inom akutsjukvård.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT21: 5:e april. 

 

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning. Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KI:s informationssida till studenter om undervisning med anledning av corona.


Om kursen

Kursen är nätbaserad och genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. I kursen ingår cirka 4-5 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge alternativt något KTC inom SLL. Följande arbetsformer ingår i kursen: litteraturstudier, föreläsningar på campus och via lärplattformen Canvas, seminarier, olika typer av simulering samt skriftliga studieuppgifter. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. I kursen ingår även 3 veckas verksamhetsförlagd utbildning inom tre olika verksamheter inom akutsjukvård. Under VFU kan dag-, kväll, natt- och dygnstjänstgöring förekomma.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och 3 dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Schema V21

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben

Omexamination

Information ang. omexamination på kursen 1SJ034 hittar du här. Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kursutvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad.

Petra Hyllienmark

Kursansvarig
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Jeanette Eckerblad

Examinator
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Utbildningskansliet
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.