För studenter på kursen Omvårdnad vid cancersjukdom 7,5 hp kurskod 1SJ033

På kurswebben för 1SJ033 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Varmt välkommen till den valbara kursen Omvårdnad av vid cancersjukdom inom sjuksköterskeprogrammet. Patienter med cancer förekommer inom alla vårdformer och detta är en möjlighet att få en inblick i och kunskap om cancersjukvård och omvårdnad vid cancersjukdom.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT21: 15 nov.


Om kursen

Varmt välkommen till den valbara kursen Omvårdnad av vid cancersjukdom inom sjuksköterskeprogrammet. Patienter med cancer förekommer inom alla vårdformer och detta är en möjlighet att få en inblick i och kunskap om cancersjukvård och omvårdnad vid cancersjukdom. För mer information om lärandemål och liknande, se kursplan.

Kursen är nätbaserad, bedrivs på helfart under fem veckor och genomförs i nära samarbete med den kliniska verksamheten. Kursen omfattar tre veckors verksamhetsförlagd utbildning med placering vid verksamheter som bedriver cancervård samt 2 obligatoriska kursdagar (NKS Solna och Campus Flemingsberg). 

 

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KI:s informationssida till studenter om undervisning med anledning av Corona.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och 3 dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Schema

Schema HT21

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 


Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys.

Senast genomförda kursvärdering.

 

Omexamination

Information ang omtentamenstillfälle för kursen 1SJ033 hittar du här.

 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad.

Malin Backman

Kursansvarig
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Yvonne Wengström

Examinator
Wengström
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.