För studenter på kursen Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet, del 2 kurskod 1QA122

Kursen vänder sig till läkarstuderande som vill lära sig mer om - och utveckla sitt intresse för - forskning. Utbildningen är en fortsättning på FoLäk del 1, och sträcker sig över ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid samt på sommaren och ger dig grundläggande kunskaper i bl.a. vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och hur man kommunicerar vetenskap skriftligt och muntligt.

Kursplan

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 19 december genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kontaktuppgifter

Profile image

Ola Hermanson

Ansvarig
Profile image

Elinor Schüberg

Administratör

Neuro Kursexpedition

Berzelius väg 3, Plan 6
OH
Innehållsgranskare:
Elinor Schüberg
2023-12-08