Länkar till stöd

Nedan finns länkar till stödfunktioner på KI samt några länkar till webbsidor utanför universitetet, som kan vara extra relevanta för studenter med funktionsnedsättning.

Universitetsbiblioteket, KIB

På Karolinska Institutets universitetsbibliotek, även kallat KIB, finns språkverkstaden.

Här kan du också ladda ner uppläsningsverktyget Tortalk.

Du som har en läsnedsättning kan via KIB få ett konto på Legimus (anpassat material, till exempel inläst litteratur).

Digitala verktyg

Du har tillgång till Office 365 via ditt studentkonto. Där finns diktering (symbol gammal mikrofon), talsyntes (i Word: Visa/ Avancerad läsare) och rättstavning. Läs mer om våra digitala verktyg

I Canvas finns även uppläsningsfunktionen ReadSpeaker: 

ReadSpeaker TextAid Lasstod for anvandare

ReadSpeaker in Canvas for students

TextAid in Canvas

GO Students

En guide för att navigera online-inlärning mer framgångsrikt: self enrol (på engelska)

Studietips från studentbloggen

Tips inför en dag med plugg

Strukturera tentaplugget från terminsstart

5 pluggtips inför tentor

Bästa pluggställena på campus Solna KI

Mina bästa studietips

Mina förberedelser inför VIL (praktik)

Några stöd utanför KI

Dyslexiförbundet

Logopeden i skolan (här finns bland annat tips på appar)

Läs- och skrivstöd i surfplatta, mobiltelefon och dator

Riksförbundet Attention

Jobbafrisk NPF