För dig som ger pedagogiskt stöd

En student med funktionsnedsättning kan beviljas olika former av stöd i sina studier. Ibland är det en annan student som ger ett sådant stöd på uppdrag av Karolinska Institutet. Här finns information om sådana uppdrag.

Uppdrag som anteckningsstöd

Vad innebär uppdraget? Du förväntas delta i föreläsningar och seminarier och dela med dig av dina tydliga anteckningar därifrån till en eller flera studenter som är beviljade anteckningsstöd. Du ska inte tolka eller bearbeta anteckningarna, och därför förväntas du dela dem inom 24 timmar. Anteckningarna ska skrivas och delas digitalt, för att underlätta användandet av digitala uppläsningsverktyg. Om du får uppdraget under en kurs som redan påbörjats, delar du de anteckningar som du tagit tidigare på kursen. Praktiska kurser, som verksamhetsförlagd utbildning (VFU), ingår inte i anteckningsstödet, inte heller examensarbeteskurser. En förutsättning för uppdraget är att det finns minst en student som är beviljad stödet och tar emot anteckningarna. Det betyder att om en mottagande student avbryter sina studier kan uppdraget avslutas i förtid.

Observera att funktionsnedsättning är en känslig personuppgift, vilket betyder att du som antecknare inte ska sprida information om studenter som du får kontakt med genom ditt uppdrag. Om du till exempel ska dela anteckningar med flera studenter, använd funktionen ”dold/hemlig kopia” i ditt e-postprogram, så att studenterna inte ser varandras adresser.

Vad får jag för ersättning? Antecknaren får ett arvode som beräknas utifrån antal högskolepoäng som uppdraget avser. Samma arvode gäller oavsett antal studenter som får del av anteckningarna. 30 hp ger 4000 kr, 15 hp ger 2000 kr osv.

Hur förmedlas kontakt? Antecknaren får uppdraget skriftligt av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, som också förmedlar kontakten mellan student och antecknare. Studenter kan tillkomma under kursens gång. Man kan inte få ett uppdrag i efterhand, dvs för en avslutad kurs.

Vad händer om jag blir sjuk? Om du är sjuk en kort tid händer ingenting. Mottagaren uppskattar om du meddelar att anteckningar uteblir dessa dagar, så hen kan be någon annan dela med sig tillfälligt (utan ersättning från funkis). Om du blir borta en längre tid meddelar du funkis@ki.se. Eventuellt kan uppdraget behöva avbrytas och en ny antecknare anlitas.

Kan jag hoppa av? Meddela samordnaren för studenter med funktionsnedsättning om du inte har möjlighet att fullfölja uppdraget. Kontakta funkis@ki.se.

Uppdrag som synstödjare

Kontakta funkis@ki.se.

Utbetalning

Utbetalning sker inom tre månader efter avslutat uppdrag, förutsatt att du som antecknar:

  1. Fått uppdraget av samordnaren före eller under kursen, och
  2. Skriftligt bekräftat att uppdraget utförts.

För utbetalning, ange ett konto på Swedbank, se  https://medarbetare.ki.se/lon. Lönespecifikationen hittar du i Kivra (kräver svenskt personnummer). Vid frågor rörande utbetalning, kontakta payroll@uf.ki.se.

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
+46 8 524 860 04

Dokument

VH
Innehållsgranskare:
2024-06-28