Pedagogiskt stöd för doktorander med funktionsnedsättning

Doktorandens anställningsform avgör vem som ansvarar för pedagogiskt stöd till doktorander med funktionsnedsättning.

Doktorander med anställning

Doktorandens heminstitution ansvarar för att anordna och finansiera riktat pedagogiskt stöd till personer med funktionsnedsättning. Heminstitutionen ansvarar också för arbetsmiljöfrågor, som arbetsutrustning och IT -verktyg, samt för andra insatser som behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Det kan till exempel gälla teckenspråkstolkning vid arbetsmöten och arbetslitteratur i vid bemärkelse i ett anpassat format. Arbetsförmedlingen kan stå för kostnaden eller en del av kostnaden för teckenspråkstolkning vid arbetsmöten eller liknande. Doktoranden kan också vända sig till Tolkningscentralen för tolkning på arbetsmöten. Om doktoranden ska leda arbetsmötet eller delta i personalutbildning brukar Tolkcentralen oftast hänvisa till Arbetsförmedlingens resurser. Arbetsförmedlingen kan täcka kostnaderna för produktion av arbetslitteratur på ett anpassat medium.

Doktorander utan anställning

Doktoranden jämställs med andra studenter med funktionsnedsättning. Se studera med funktionsnedsättning.

Stöd till doktorander i studiesituationen

Stöd i studiesituationen beviljas av samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på Stöd för program- och utbildningsnämnder, Utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS). Detta kan till exempel vara extra handledning och/eller utbildningstolkning, på samma sätt som för studier på grund- och avancerad nivå. Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning kan också bistå med stöd till forskarstudentens heminstitution om vilket stöd som bör ges. KIB kan hjälpa till med alternativ kurslitteratur. Kontakta samordnaren.

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
+46 8 524 860 04