Ansök om stöd när du studerar med funktionsnedsättning

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stöd för dig som är student med varaktig funktionsnedsättning. Här kan du läsa om hur du ansöker om stöd när du studerar på KI. För att erhålla stödet behöver du vara registrerad på en kurs på KI.

Så här ansöker du om stöd

1. Ansök på NAIS webbplats 

Du måste bifoga din ansökan ett underlag som styrker varaktig funktionsnedsättning. I underlaget behöver ditt namn eller personnummer framgå, namn på sakkunnig person som skrivit dokumentet, datum då det skrevs samt inom ramen för vilken verksamhet det skrevs (exempelvis namn på vårdinrättning). Det behöver också framgå att din funktionsnedsättning är långvarig eller permanent.

Det kan hända att du hittar allt du behöver i din journal på 1177.se. I så fall kan du ta en skärmdump och bifoga din ansökan.

Ansök på NAIS webbplats 

2. Boka tid med KI:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning 

Bokningsbara tider läggs upp successivt. Om din ansökan är komplett och det tydligt framgår vilka behov du har, kan den behandlas utan samtal. Om du vill diskutera stöd kan du boka tid när som helst under terminen, även om du redan fått besked om stöd.

Boka tid

3. Skicka ditt besked till kursansvarig

Efter din ansökan och ditt möte med samordnaren får du ett besked där det står vilka stöd du beviljats eller rekommenderats. Om du har ett beviljat eller rekommenderat stöd som lärare behöver känna till, exempelvis anpassning i samband med examination, ska du skicka ditt besked till kursansvarig så snart som möjligt. Du hittar ditt besked i NAIS. 

Beslut eller rekommendation?

Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning tar beslut om de stöd som rör studiesituationen. När det gäller stöd som rör examination ger samordnaren en rekommendation om stöd. Kursens examinator tar beslut om de rekommenderade stöden, som kan beviljas eller nekas.

Giltighetstid

Ditt besked har ett sista giltighetsdatum. Om du har behov av stöd efter detta datum, kontakta samordnaren för studenter med funktionsvariation innan beskedets giltighetstid löpt ut. Om giltighetstiden löpt ut, gör du en ny ansökan i NAIS. 

 

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
+46 8 524 860 04