För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning på barnmorskeprogrammet

Här hittar du information om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt verksamhetsintegrerat lärande (VIL) på barnmorskeprogrammet, bland annat information om vad som krävs för att få göra VFU, e-tjänstekort, JoBSH och hälsointyg.

Om VIL/VFU

VIL står för verksamhetsintegrerat lärande. När vi på barnmorskeprogrammet använder begreppet VIL menar vi all undervisning som sker ute på klinik som inte är VFU. Det innebär att studenten är ute i verksamheterna och får prova på en del uppgifter, men inte bedöms. Endast närvarokrav gäller. 

VFU står för verksamhetsförlagd undervisning och bedöms utifrån kursspecifika kriterier. 

En arbetsvecka både inom VIL och VFU är 32 timmar. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer. Vid varaktig funktionsnedsättning finns möjlighet att söka dispens från nattpass. Obs! För att vi ska kunna ta hänsyn till särskilda behov behöver intyg från KI inkomma till kursadministratör 6 veckor innan kursstart. Endast läkarintyg godtas inte. 

Karolinska Institutet tilldelas placeringar i hela Region Stockholm. Det inkluderar till exempel Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn. Du behöver vara beredd på långa restider. 

Avboka VFU-plats

Om du av någon anledning inte kommer att utnyttja din VFU-plats (p.g.a. sjukdom, studieuppehåll eller liknande) är det viktigt att du i god tid kontaktar kursadministratör Sofie Dahl. VFU-plats som avbokas senare än två veckor innan start måste lärosätet betala ersättning för.

Krav för att få genomföra VIL/VFU

Innan du kommer till en VIL/VFU-plats måste du ha ordnat tre saker:

  • Genomförd JoBSH webbaserad utbildning
  • Giltigt e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm/SLL
  • Hälsointyg

Viktigt! Verksamheten kan neka att ta emot dig om du saknar något av ovanstående. Se till att ordna detta i god tid.

JoBSH

Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien (JoBSH) är en webbaserad kurs som alla studenter på KI gör. Om du sedan tidigare gjort JoBSH behöver du inte gå kursen igen. Kursen tar max några timmar.

Mer info om JoBSH får du av kursadministratören under första kursen på programmet. Du hittar kursen på Lärtorget

Om du inte har ett giltigt e-tjänstekort kommer det automatiskt att gå iväg en beställning av studentkort när du har avslutat JoBSH.

E-tjänstekort

För att få göra din VIL/VFU behöver du ett e-tjänstekort med SLL eller Region Stockholm-logga som är giltigt under hela VFU-perioden.

Saknar du giltigt e-tjänstekort, gör onlineutbildningen JoBSH (se ovan) så kommer en beställning göras av e-tjänstekort automatiskt. Du måste då gå och fotografera dig för kortet. Du kommer att få mer information när du påbörjar programmet. 

Går ditt e-tjänstekort ut under din studietid här hos oss på programmet, om du skulle förlora ditt kort, eller om du byter namn, kontaktar du Sofie Dahl, (sofie.dahl@ki.se). Du får ett reservkort inom några dagar.

Tänk på att det kan ta upp till 4 veckor från beställning till dess att du får ditt e-tjänstekort så beställ i god tid om du saknar giltigt e-tjänstekort. Du får inte göra din VFU/VIL om du saknar giltigt  e-tjänstekort.

Behörigheter på e-tjänstekortet

Behörighet till klinikens/mottagningens lokaler, programmen Take Care och Obstetrix, läggs på era e-tjänstekort.

Lärosätet kan inte hjälpa till att lägga upp behörigheter, då vi saknar tillgång till dessa program. Vänd er till handledaren och fråga efter vem som hanterar behörigheter i er verksamhet. 

Hälsointyg

Hälsointyg krävs för att få genomföra VIL/VFU. Här hittar du mer information och ansökan om hälsointyg

Använd steg 3 på sidan ovan för att ta reda på vad som efterfrågas i blanketten. Ta reda på så mycket som möjligt innan du fyller i blanketten. Många ”Vet ej”-svar kan förlänga tiden det tar för er att få intyget. Intyget skickas per post till din folkbokföringsadress.

Klinik/mottagning kan kräva att få se ditt intyg, men ingen har rätt att kräva att få behålla intyget i original eller kopia. Det är en personlig handling.

Tänk på att det kan ta upp till 4 veckor från inskickad blankett till dess att du får hem intyget, så skicka in i god tid innan din första VIL! Du får inte göra din VIL/VFU om du saknar hälsointyg.

Har du ett hälsointyg sedan tidigare efter att ha jobbat inom SLL kan du använda detta och behöver inte ansöka om ett nytt. Observera att bara intyg från SLL arbetsgivare räknas. Är du osäker – skaffa ett nytt!

KliPP

KliPP är Stockholms placeringsprogram för vårdstudenter. I KliPP kan du se var du ska vara placerad och när, så fort lärosätet publicerat detta. Du får reda på dina placeringar via KliPP senast 2 veckor innan placeringens start, ofta tidigare.

Logga in i KliPP

Du loggar in med din KI-mailadress (OBS att du alltså inte kan logga in med ditt KI-användarnamn (t ex forefth20) utan hela mailadressen ska anges). Lösenord får du av kursadministratören vid programstart. Vid problem med KliPP, kontakta kursadministratör Sofie Dahl, sofie.dahl@ki.se

 

HU
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-09-11