För studenter på kursen Farmakologi -Tandläkarprogrammet Termin 2 (5hp) kurskod 2TL054

Kursens syfte
Att ge kunskaper om principer för läkemedels omsättning i kroppen och verkningsmekanismer och orsaker till interindividuella skillnader i läkemedelseffekter som teoretisk grund för användning av läkemedel som tandläkare
Att ge kunskaper om enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper som används inom tandläkarpraxis
Att orientera om vissa andra större läkemedelsgrupper
Att ge kunskaper för att som färdig tandläkare kunna tillgodogöra sig och kritiskt värdera information om läkemedel

Kursplan

Schema

Länk

 

 

Kontaktuppgifter

 

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Anna Feldreich

Adjunkt och kursansvarig

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: farmkursexp@fyfa.ki.se 

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9 170 65 Solna 

 

 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsvar…

Information:https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

 

Kursanalys och kursutvärdering

Kursmeddelanden

 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen VT20 startar 1 april 2020 

  Kontrollera dina kontaktuppgifter

  Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

  Inloggning

  Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 • Tentamensdatum ; ordinarie tentamen 30 april 2021 Solna Campus , REST 1  juni 2021 .

 • REST-tentamen 2 20 augusti 9-12 Solna Campus

  Kontakta administrationen så att du blir inbjuden till Canvas.

  Har du några frågor så kontaktar du farmkursexp@fyfa.ki.se