För studenter på kursen Farmakologi -Tandläkarprogrammet Termin 2 (5hp) kurskod 2TL054

Kursens syfte
Att ge kunskaper om principer för läkemedels omsättning i kroppen och verkningsmekanismer och orsaker till interindividuella skillnader i läkemedelseffekter som teoretisk grund för användning av läkemedel som tandläkare
Att ge kunskaper om enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper som används inom tandläkarpraxis
Att orientera om vissa andra större läkemedelsgrupper
Att ge kunskaper för att som färdig tandläkare kunna tillgodogöra sig och kritiskt värdera information om läkemedel

Kursplan

Schema

2TL054 VT24

Kursmeddelanden

LADOK

 • Kursen startar tisdag 9 april 2024, VT24.
 • Ladok: Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.
 • Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
 • Inloggning: Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

TENTOR

 • Ordinarie tentamen ges på Campus Solna torsdagen den 25:e april 2024, kl. 14:15-17:15.
 • Rest tentamen kommer att ges i mitten av augusti 2024.

Kontaktuppgifter

Profile image

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör
852483799

Anna Feldreich

Adjunkt och kursansvarig

Beslut För examinationer i skrivsal fr.o.m. 1 april 2023 gäller följande:

 • Aktivitetstillfälle i Ladok ska användas för obligatorisk anmälan till examination i skrivsal.
 • Anmälan till examinationen ska ske senast 10 kalenderdagar innan dagen för examinationen.
 • Studenten ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.
 • Information om detta ska finnas på kurswebb.
 • Student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.
 • Under VT23 kan utbildningsadministratör anmäla grupper av studenter till examination på aktivitetstillfälle.
 • I gränssnittet Ladok för studenter har dock även studenterna automatisk tillgång till anmälan.
 • Fr.o.m. HT23 ska inte grupper av studenter anmälas av utbildningsadministratör.
 • Vid särskilt behov kan dock utbildningsadministratör bistå enskild student med anmälan.

Skäl för beslutet Kursansvarig institution bokar fr.o.m. 1 april 2023 tentamenservice per plats. För att kunna fördela platser till studenterna krävs ett anmälningsförfarande till examinationen (aktivitetstillfälle) i Ladok. Genom integrationer mellan Ladok, Inspera och TimeEdit Exam tilldelas de anmälda studenterna plats i examinationslokalen för anonym (digital/papper) examination.

Tillgodoräknanden

Funktionsvariation

Kursanalys och kursutvärdering

AF
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2024-02-22