För studenter på kursen Farmakologi -Tandläkarprogrammet Termin 2 (5hp) kurskod 2TL054

Kursens syfte
Att ge kunskaper om principer för läkemedels omsättning i kroppen och verkningsmekanismer och orsaker till interindividuella skillnader i läkemedelseffekter som teoretisk grund för användning av läkemedel som tandläkare
Att ge kunskaper om enskilda läkemedel och läkemedelsgrupper som används inom tandläkarpraxis
Att orientera om vissa andra större läkemedelsgrupper
Att ge kunskaper för att som färdig tandläkare kunna tillgodogöra sig och kritiskt värdera information om läkemedel

Kursplan

Schema

2TL054 VT23

Kontaktuppgifter

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Anna Feldreich

Adjunkt och kursansvarig

Tillgodoräknanden

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se 

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3, Solnavägen 9 170 65 Solna 

Information om tillgodoräknande

Blankett

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget ska mejlas till utbildningsadministratören (karin.wrango@ki.se) vid kursstart. Vi tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. 

Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. 

E-post: funkis@ki.se  

Mer om att studera på Karolinska med en funktionsvariation

Hur du ansöker om intyg för anpassning

Kursanalys och kursutvärdering

Kursmeddelanden

  • Kursen startar måndag 3 april 2023, VT23.
  • Ladok: Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter: Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
  • Inloggning: Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

TENTOR

  • Ordinarie tentamen: fredagen den 28 april, kl. 08:15-11:15, i Skrivsalen BZ, Campus Solna.
  • REST-tentamen: fredagen den 18 augusti, kl. 08:15-11:15, i Skrivsalen BZ, Campus Solna.