För studenter på kursen Fördjupning i psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS024

Kursen utgör en fördjupning inom vetenskapsdisciplinen psykologi utifrån en frågeställning som formuleras på förhand i samråd med examinator. Kursen bygger till övervägande del på egen inläsning av vetenskaplig facklitteratur (vetenskapliga artiklar eller annan facklitteratur) samt självständigt skrivande.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT23 är vecka 8-17.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

 

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Elin Uddenstig

Kursadministratör