För studenter på kursen Hälsobeteende i en hållbar värld (7,5 hp) kurskod 2PS041

Syftet med kursen är att använda kunskap från såväl tidigare kurser som nya källor som inte ingår i den ordinarie litteraturen på programmet för att analysera och diskutera aktuella samhällsfenomen och observerade beteendeproblem som kan vara hinder för en hållbar utveckling.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT21 är vecka 10-19 med undervisning på tisdagar.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

 

Schema

Länk till schemat VT20 i timeedit.

Kontaktuppgifter

Sara Widén

Kursansvarig

Elin Uddenstig

Kursadministratör