För studenter på kursen Hälsobeteende i en hållbar värld (7,5 hp) kurskod 2PS041

Syftet med kursen är att använda kunskap från såväl tidigare kurser som nya källor som inte ingår i den ordinarie litteraturen på programmet för att analysera och diskutera de utmaningar och möjligheter som finns för psykologer i att bidra till hållbar utveckling och att nå målen (SDG, Sustainable Development Goals) i Agenda 2030.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 8-17. 

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

 

Schema

Länk till schemat VT23 i timeedit.

Kontaktuppgifter

Sara Widén

Kursansvarig

Elin Uddenstig

Kursadministratör
SW
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-08-24