För studenter på kursen Klinisk forensisk psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS015

Forensisk psykologi återfinns i gränssnittet mellan psykologi och rättsväsende. I den här kursen får du en inblick i klinisk forensisk psykologi inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård och sluten ungdomsvård. Kursen berör etiska, juridiska och vetenskapligt viktiga aspekter gällande utredning och behandling inom klinisk forensisk psykologi.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT21 är vecka 8-22.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

 

Preliminary schedule (updated Jan 20, 2021)

 

Feb 26, 10.00-15.00 - Introduction (Zoom)

March 26, 10.00-15.00 - Psychopathy (Zoom)

April 23, 10.00-15.00 - Risk assessment (Zoom)

May 31, 10.00-15.00 - Final seminar (Zoom)

 

Kontaktuppgifter

Knut Sturidsson

Kursledare och examinator

Åsa Eriksson

Kursledare

Elin Uddenstig

Kursadministratör