För studenter på kursen Klinisk forensisk psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS015

Forensisk psykologi återfinns i gränssnittet mellan psykologi och rättsväsende. I den här kursen får du en inblick i klinisk forensisk psykologi inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård och sluten ungdomsvård. Kursen berör etiska, juridiska och vetenskapligt viktiga aspekter gällande utredning och behandling inom klinisk forensisk psykologi.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT23 är vecka 8-22.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

VT22 - 

Friday February 25 - Introduction

Friday March 25 - Psychopathy

Friday April 22 - Risk assessment

Monday May 30 - Final seminar

 

Each of the seminars is scheduled 9.00 - 16.00, but may be shortened. 

 

Kontaktuppgifter

Åsa Eriksson

Kursledare

Elin Uddenstig

Kursadministratör