För studenter på kursen Klinisk forensisk psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS015

Forensisk psykologi återfinns i gränssnittet mellan psykologi och rättsväsende. I den här kursen får du en inblick i klinisk forensisk psykologi inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård och sluten ungdomsvård. Kursen berör etiska, juridiska och vetenskapligt viktiga aspekter gällande utredning och behandling inom klinisk forensisk psykologi.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 8-22.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema / Schedule

VT23

Introduction*

February 24 10.00-15.00

Large conference room, Nobels väg 9, and Zoom

 

Risk assessment*

March 24, 10.00-15.00

Large conference room, Nobels väg 9, and Zoom

 

Psychopathy*

April 21, 10.00-15.00

Large conference room, Nobels väg 9, and Zoom

 

Final seminar*

May 29, 10.00-15.00

Large conference room, Nobels väg 9, and Zoom

 

Kontaktuppgifter

Åsa Eriksson

Kursledare

Elin Uddenstig

Kursadministratör
ÅE
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-08-24