För dig som är student på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Ny student på kompletterande utbildning för läkare

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Att göra innan programstart

  1. CV

Vi behöver få ett kort CV från dig för att presentera dig för den klinik du kommer att göra praktik på. Spara i PDF format, namnge filen med ditt namn och mejla till  kul@medh.ki.se.

CV:t ska inte vara en fullständig uppräkning av utbildning och/eller arbeten utan en lättläst beskrivning av dig. Viktigast är följande uppgifter, se även exempel nedan:

  1. Personuppgifter (personnummer, namn och telefonnummer)
  2. År och plats för din läkarexamen?
  3. Dina kliniska läkartjänster/erfarenheter i hemlandet?
  4. När kom du till Sverige?
  5. Har du erfarenhet av vård/omsorgsyrket i Sverige? Var har du i så fall arbetat och hur länge?

Exempel:

1.
xx-årig kvinna från X-land. Bott i Sverige i 5 år. Läkarexamen år 2012 i Kairo, Gjorde AT på ett militärsjukhus i ett år. Jobbade som narkosläkare i hemlandet i 2 år på ett traumacenter och har jobbat som undersköterska på en demensavdelning i Sverige i 3 år.

2.
xx-årig man från Y-land. läkarexamen 2010 i Bagdad. Jobbat som AT-läkare 2 år i hemlandet; 1 år som narkosläkare; 2 år som läkare på allmänkirurgi och ortopedi och kirurgiakuten. Kom till Sverige 2016.  Auskulterat på Ersta läkarutsikt 4 veckor– neurologmottagning och i akutverksamhet på Södertälje sjukhus under 3 veckor.

  1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionernaKontona är klara för aktivering 3 augusti 2022.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare. Har du glömt inloggningsuppgifterna, titta under rubriken Glömt lösenord till studentkonto?

  1. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs. Du kan registrera dig under perioden 2022-08-03 till 2022-08-17 (kl 23:59), genom att logga in på Välkommen till Ladok för studenter.
Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är: 7KL000 - Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

  1. Ansök om e-tjänstekort

När du aktiverat ditt studentkonto ska du också ansökan om E-tjänstekort.

För att göra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort. Ha alltid kort och koder tillgängligt inför din VFU. Verksamheterna har rätt att hindra er från att delta i VFU utan kort. 

För att ansöka om kortet behöver ni genomgå en webbkurs CKU JoBSH (en grundläggande webbutbildning i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien), då skapas en automatisk kortbeställning.  

Information om webbkurs CKU JoBSH

Information om hur du skaffar ditt e-tjänstekort

Observera! Det kan ta ett par veckor innan du får ditt kort och att du behöver det redan första veckan i utbildningen.

Om du har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm sedan tidigare behöver du inte skaffa ett nytt.

Efter avslutad utbildning ansvarar du för att makulera (klippa sönder) ditt kort.

  1. Hälsointyg

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget ska du ordna i början av din utbildning. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg. Studenthälsan kommer också att delta introduktionsveckorna.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Program- och kursstart

Datum: 2022-08-29
Lokal: Huddinge Sjukhus, Kursrum K64, plan 6 (kirurgigatan). 
Tid: 08.30