För dig som är student på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Ny student på kompletterande utbildning för läkare

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Att göra innan programstart

  1. Aktivera studentkonto
  2. Ansök om e-tjänstekort
  3. Registrera dig på programmets inledande kurs
  4. Hälsodeklaration

1. Aktivera studentkonto, 2 augusti

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionernaKontona är klara för aktivering 2 augusti 2024.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare. Har du glömt inloggningsuppgifterna, titta under rubriken Glömt lösenord till studentkonto?

Har du frågor eller funderingar kring studentkontot är du välkommen att kontakta Student-IT på biblioteket.

Telefon: 08-524 82 222
E-post: studentit@ki.se

Öppettider i Solna & Flemingsberg, mån-fre: 8.00-16:00

 

2. Ansök om e-tjänstekort

När du aktiverat ditt studentkonto ska du också ansökan om E-tjänstekort.

Observera! Det kan ta ett par veckor innan du får ditt kort och att du behöver det redan i början av utbildningen.

För att göra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inom Region Stockholm är det obligatoriskt med ett e-tjänstekort utfärdat av regionen. Ha alltid kort och koder tillgängligt inför din VFU. Verksamheterna har rätt att hindra er från att delta i VFU utan kort. 

För att ansöka om kortet behöver ni genomgå den obligatoriska webbutbildningen ”JoBSH” i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien. Efter genomförd och godkänd utbildning genereras ett intyg. Dagen efter godkänd JoBSH-utbildning skickas automatiskt en beställning av eTjänstekort till serviceförvaltningen inom Region Stockholm. Beställningen är giltig i 3 månader. 

Information om hur du skaffar ditt e-tjänstekort

Om du har ett e-tjänstekort utfärdat av Region Stockholm sedan tidigare behöver du inte skaffa ett nytt.

3. Registrering på programmets inledande kurs, 2024-08-07 till 2024-08-16

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs. Du kan registrera dig under perioden 2024-08-07 till 2024-08-16 (kl 23:59), genom att logga in på Välkommen till Ladok för studenter.
Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är: 7KL000 - Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

4. Hälsointyg

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm visa upp ett hälsointyg som utfärdas av studenthälsan. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg.

Vi rekommenderar att du tittar igenom frågorna i hälsodeklarationen och påbörjar komplettering av vaccinationer i god tid.

Studenthälsan kommer också att delta introduktionsveckorna.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Program- och kursstart

Datum: 2024-09-02
Lokal: Huddinge Sjukhus, KI. Lokal meddelas senare.

Tid: 08.30

MD
Innehållsgranskare:
Yvonne Edlund
2024-02-13