För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Utbytesstudier

Delar av det studierna i det sexåriga läkarprogrammet kan förläggas utomlands i enlighet med Karolinska Institutets internationella policy och inom ramen för programmets internationella utbyten.

Det sexåriga läkarprogrammet kommer att kunna erbjuda goda möjligheter till utbyte liksom i det 5,5-åriga programmet. Internationaliseringsarbetet kommer att ske i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering. Eftersom det sexåriga läkarprogrammet är under uppbyggnad har organisationen för utbyten ännu inte fastställts.

Generell information om utbytesstudier vid Karolinska institutet

AF
Admin för Läka…
2022-07-06
Marie Dahlin