För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Utbytesstudier

Delar av det studierna i det sexåriga läkarprogrammet kan förläggas utomlands i enlighet med Karolinska Institutets internationella policy och inom ramen för programmets internationella utbyten.

Det sexåriga läkarprogrammet kommer att kunna erbjuda goda möjligheter till utbyte liksom i det 5,5-åriga programmet. 

Eftersom det sexåriga läkarprogrammet är under uppbyggnad har organisationen för utbyten ännu inte fastställts och utbytesavtalen är under omarbetning för att anpassas till det inom ramen för ett särskilt projekt under 2024. Idag kan vi säkert säga att utbyten kommer att vara möjliga i slutet av termin 11. Med stor sannolikhet kommer det också att gå att göra utbyten på termin 7, 9 och 10. 

Generell information om utbytesstudier vid Karolinska institutet

Ansökan för utbyte 2024/2025 är stängd. Mer information hittar du på sidan Så här gör du för att söka utbytesstudier inom läkarprogrammet.

Processen som där beskrivs är densamma för sexåriga läkarprogrammet (eventuella justeringar kan komma inför senare terminer i programmet).

MD
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2024-03-06