För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Utbytesstudier

Delar av det studierna i det sexåriga läkarprogrammet kan förläggas utomlands i enlighet med Karolinska Institutets internationella policy och inom ramen för programmets internationella utbyten.

Det sexåriga läkarprogrammet kommer att kunna erbjuda goda möjligheter till utbyte liksom i det 5,5-åriga programmet. Internationaliseringsarbetet kommer att ske i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering. Eftersom det sexåriga läkarprogrammet är under uppbyggnad har organisationen för utbyten ännu inte fastställts.

Generell information om utbytesstudier vid Karolinska institutet

Ansökan för utbyte 2023/2024 har stängts men restplatser finns att söka. Mer information hittar du på sidan Så här gör du för att söka utbytesstudier inom läkarprogrammet. Processen som där beskrivs är densamma för sexåriga läkarprogrammet (eventuella justeringar kan komma inför senare terminer i programmet).

TA
2023-05-22
Marie Dahlin