För dig som är student på Magisterprogrammet i klinisk optometri Programöversikt

Magisterprogrammet i klinisk optometri är en påbyggnadsutbildning på ett år för dig som redan är legitimerad optiker. Programmet består av ett antal kurser med både teoretiska och praktiska delar. På denna sida hittar du ditt schema och kan läsa mer om vilka kurser som ska läsas när.

Schema

Studenterna på magisterprogrammet i klinisk optometri studerar delvis tillsammans med deltagare i uppdragskursen "Diagnostisk optometri" (DO), 45 hp. Ni är indelade i grupper och grupptillhörighet meddelas i samband med uppropet på termin 1. Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart och mindre förändringar kan komma att ske löpande under terminen då schemat innefattar samtliga kurser/ moment för terminen. Du hittar alltid det senast uppdaterade schemat i Canvas. 

Såhär tolkar du schemat

VT24 Schema grupp A+X och B+Y
VT24 Schema grupp C+X och C+Y

HT23 Schema grupp A+X och B+Y
HT23 Schema grupp C+X och C+Y

Magisterprogrammet i klinisk optometri följer KI:s generella terminstider för utbildningar på grund- och avancerad nivå. På magisterprogrammet i klinisk optometri löper terminens samtliga kurser från terminens första dag till sista.

Övergripande ramschema HT22-VT25, per 230213

Programöversikt för studenter antagna HT08 och senare (utbildningsplan 3OP08)

I programöversikten ser du vilka kurser som ska läsas vilken termin. Länkarna leder till kursernas kurswebbar, där du hittar kursens kursplan (med bland annat kursmål och litteraturlista) och kontaktuppgifter till kursansvarig med flera. Alla kursplaner hittar du också via KI:s kursplanearkiv.

Termin 1

3OP011 Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik (7,5 hp)
3OP010 Neurooptometri (7,5 hp)
3OP007 Ögats sjukdomar och diagnostik, del 1 (2,5 hp av totalt 7,5 hp)
3OP008 Binokulärseende och behandling, del 1 ( 2,5 hp av totalt 7,5 hp)
3OP005 Examensarbete i optometri, del 1 (10 hp av totalt 15 hp) (ny kurskod 3OP019 fr o m HT24)

Termin 2

3OP007 Ögats sjukdomar och diagnostik, del 2 (5 hp av totalt 7,5 hp)
3OP008 Binokulärseende och behandling, del 2 ( 5 hp av totalt 7,5 hp)
3OP012 Pediatrisk optometri (7,5 hp)
3OP009 Diagnostisk klinik (7,5 hp)
3OP005 Examensarbete i optometri, del 2 (5 hp  av totalt 15 hp) (ny kurskod 3OP019 fr o m HT24)

Utbildningsplan

Programöversikten ovan följer programmets utbildningsplan, som är programmets styrdokument och innehåller de övergripande lärandemålen för programmet, innehåll och upplägg. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen.

Utbildningsplan 3OP24, gäller för studenter antagna HT24 och senare
Utbildningsplan 3OP08, gäller för studenter antagna HT08 till och med HT23
Utbildningsplan 3OP07, gäller för studenter antagna HT07

Återkoppling och utveckling av KI:s magisterprogram i klinisk optometri

Programmet och dess kurser utvecklas ständigt, som en del i KI:s löpande kvalitetsarbete. För information om vad tidigare studenter tyckt om sin utbildning, och hur du själv kan vara med och påverka, se sidan Programmets organisation och kursvärderingar på respektive kurswebb.

ÅB
Innehållsgranskare:
Isabelle Spata
2024-02-22