För studenter på kursen Oftalmologi för sjuksköterskor (60 hp) kurskod 9QA000

Denna sida vänder sig till dig som är sjuksköterska och verksam inom ögonsjukvård och deltagare på Karolinska Institutets (KI) uppdragsutbildning Oftalmologi för sjuksköterskor (60hp) eller till dig som är intresserad av att delta i samma kurs.

Kursplan

Inför kursstart HT23

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2023.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare. 

Om du har problem med att logga in, kolla gärna på sidan Mitt studentkonto där många steg-för-steg-lösningar finns. Om du sedan fortfarande har problem, kontakta Student-IT.

I samband med att du aktiverar ditt studentkonto tilldelas du en e-postadress som student på KI, din studentmail. Om du inte läser din studentmail så är det viktigt att du lägger in en vidarebefordran av din studentmail så att du inte missar viktig information från oss! Din studentmejl är också den mejl som används i Ladok, om du inte uppdaterat dina kontaktuppgifter där.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Hälsointyg inför den kliniska utbildningen

För att du ska kunna delta i arbetet på våra kliniker måste du ha ett hälsointyg. Läs mer om detta Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Ansvarig administratör på uppdragsutbildningen kommer ge er mer information i kommande välkomstbrev.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som omfattar närmare hälften av kursen, ordnas av deltagaren själv. VFU bedöms av handledaren på kliniken utifrån de uppställda kursmålen. I VFU kommer även inlämningsuppgifter göras och bedömas av kursledningen.

Kursstart med upprop

När? Kursen börjar vecka 34, 21 augusti kl 09.00 med digitalt kursupprop och allmän kursinformation.
Var? Zoom, länk skickas via Canvas till dig som är antagen och registrerad på kursen


Den 24 augusti träffas vi på plats för att inleda de praktiska momenten i kursen. Dagen kommer att starta med en samling samt introduktion och rundvandring i våra lokaler.

Uppförandekod och sekretessförbindelse

Som student på Karolinska Institutet förbinder du dig att följa en sekretessförbindelse och KI:s uppförandekod. Vid kursstart ska dessa signeras och laddas upp i Canvas. Läs dem gärna redan innan vi ses.

Sekretessförbindelse
Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid KI

Schema HT23 och VT24

I vissa praktiska moment kommer ni att vara indelade i grupper A eller B. Det framgår i schemat vilka moment det gäller och vilka dagar är aktuella för respektive grupp. Gruppindelningen börjar gälla fr.o.m. 23 oktober. 

Schemat är preliminärt fram tills två veckor innan kursstart och mindre förändringar kan komma att ske löpande under terminen då schemat innefattar samtliga kurser/moment för HT23.  Du hittar även schemat i Canvas.

Så här tolkar du schemat

Schema HT23

Schema HT23, grupp A och B

 

VT24

Preliminärt schema VT24, grupp A och B

 

Information till handledare på VFU/VIL

Översiktschema

Brev till handledare

Fysiska kursträffar

De fysiska kursträffarna ges i lokaler i Eye Center of Excellence på Eugeniavägen 12 i Solna, där också S:t Eriks ögonsjukhus ligger. På andra sidan gatan ligger KI Campus med bland annat bibliotek och studieplatser, studentbokhandel och restauranger.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i oftalmologi och oftalmologisk undersökningsmetodik. Efter fullgjord kurs ska du ha inhämtat kunskap om ögats och synsinnets struktur och funktion. Du kommer även få kunskaper om undersökningsmetoder, diagnoser och behandlingar. Dessa kunskaper krävs för medverkan i högkvalitativ modern ögonsjukvård.

Kursinnehåll

Ögats anatomi, synfysiologi och optik

Oftalmologi och oftalmologiska undersökningsmetoder

Kirurgisk oftalmologi och perioperativ vård

Oftalmologisk vård på på ögonmottagning och operation

Elektivt moment inom oftalmologi för sjuksköterskor; Glaukom, diagnostik och behandling. Neurooftalmologi, Retina/diabetesögonsjukvård, Barnsjukvård, Akutsjukvård, Vetenskaplig metod.

Kursupplägg

Kursen sträcker sig över två terminer HT23 - VT24. Kursen går på helfart och det ingår 15–20 fysiska kursträffar med föreläsningar, metodövningar, patientmottagningar, workshops och seminarier. Kursens teoretiska delar förmedlas till stor del med hjälp av läroplattformen Canvas. Det innebär att kursmaterialet ständigt är tillgängliga för självstudier.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen och anställning inom ögonsjukvården.

Anmälan och pris

Anmälan sker till www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag 2023-06-20. I mån av plats kan senare anmälningar komma att accepteras.

Pris: 110 000 SEK ex moms.

Kontaktinformation

Profile image

Maria Nilsson

Examinator
Profile image

Mirza Karamovic

Kursansvarig lärare
Profile image

Besarta Sahiti

Kursansvarig lärare
Profile image

Ulla Finati

Projektkoordinator, uppdragsutbildning
+46852483891
Profile image

Maria Persson

Kursadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter.Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen i Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MP
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2023-09-28