För studenter på kursen Oftalmologi för sjuksköterskor (60 hp) kurskod 9QA000

Kursen vänder sig till sjuksköterskor verksamma inom ögonsjukvård. Ögonsjukvården är tekniskt avancerad med mycket specialapparatur som skiljer sig från annan sjukvård. Det krävs specialkunskaper för att kunna genomföra och utvärdera undersökningar. Efter utbildningen kan deltagaren bättre tillgodose patienternas behov av kvalificerad ögonsjukvård.

Kursplan

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i oftalmologi och oftalmologisk undersökningsmetodik. Efter fullgjord kurs ska du ha inhämtat kunskap om ögats och synsinnets struktur och funktion. Du kommer även få kunskaper om undersökningsmetoder, diagnoser och behandlingar. Dessa kunskaper krävs för medverkan i högkvalitativ modern ögonsjukvård.

Kursupplägg

Kursen går på helfart. Det ingår 7 fysiska kursträffar á 3 dagar med föreläsningar, metodövningar och seminarier. Kursens teoretiska delar förmedlas till stor del med hjälp av KI:s utbildningsplattform Canvas. Det innebär att kursmaterialet ständigt är tillgängligt för självstudier.

Det verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som omfattar närmre hälften av kursen ordnas av deltagaren själv. VFU bedöms av handledaren på kliniken utifrån de uppställda kursmålen. I VFU kommer även inlämningsuppgifter göras och bedömas av kursledningen.

Kursinnehåll

Ögats anatomi, synfysiologi och optik

Oftalmologi och oftalmologiska undersökningsmetoder

Kirurgisk oftalmologi och perioperativ vård

Oftalmologisk vård på på ögonmottagning och operation

Elektivt moment inom oftalmologi för sjuksköterskor; Glaukom, diagnostik och behandling. Neurooftalmologi, Retina/diabetesögonsjukvård, Barnsjukvård, Akutsjukvård, Vetenskaplig metod.

Tid och plats

Kursen sträcker sig över två terminer HT21 - VT 22. Kursstart vecka 35, 2021 och kursslut vecka 22, 2022 med julledigt vecka 52. Kursen ges vid Eye Center of Excellence, Karolinska Institutet, Avdelningen för Ögon och syn och St Eriks Ögonsjukhus. Eugeniavägen 12, Solna.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen och anställning inom ögonsjukvården.

Anmälan och pris

Anmälan sker till www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag 2020-06-08.

Pris: 110 000 SEK ex moms.

Covid -19 Hur påverkas utbildningen?

På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig.

Kontaktinformation

Monica Olsson

Kursansvarig

Ulla Finati

Projektkoordinator, uppdragsutbildning
08-524 838 91

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter.Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen i Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.